Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Główna

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Szanowni Rodzice i Opiekunowie dzieci rocznika 2017

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Grudziądzu zaprasza Państwa do zapisania dziecka
do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zapraszamy do zapisów również Rodziców dzieci, które zdecydują się na uczęszczanie

do klasy czwartej sportowej w roku szkolnym 2024/2025.

Druki (zgłoszenie oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania) dostępne są do pobrania na stronie internetowej szkoły www.sp9grudziadz.pl oraz w sekretariacie szkoły.

Wypełnione druki dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

W razie jakichkolwiek pytań kontakt ze szkołą jest możliwy poprzez adres e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr tel.: 56 46 13 618.

Terminy rekrutacji do klasy pierwszej:

od 01.02.2024r. do 01.03.2024 r.

Pozostałe terminy dostępne są w Załączniku do Zarządzenia Nr 39/24
Prezydenta Grudziądza z dnia 19 stycznia 2024r. oraz w Załączniku do Zarządzenia
Nr 39/24 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 stycznia 2024r.

Zarządzenia oraz załączniki do wglądu znajdują się na stronie internetowej szkoły.

 

Pliki do pobrania klasa pierwsza:

Oświadczenie poza obwodem o miejscu zamieszkania dziecka
Oświadczenie w obwodzie o miejscu zamieszkania dziecka kl. I i kl. sportowa
Zgłoszenie z rejonu
Zgłoszenie spoza rejonu

 


NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ UDZIAŁ W PROJEKCIE "PROGRAM WSPARCIA GRUDZIĄDZKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH" .

 

W dniu 7 kwietnia2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminą-miasto Grudziądz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji: 01.04.2022 r. – 30.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 2 031 366,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 929 791,00 zł (w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 726 661,10zł oraz z budżetu państwa – 203 129,90 zł)

Środki własne: 101 575,00 zł (wkład niefinansowy)

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych i uniwersalnych oraz potencjału rozwojowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach poprzez doposażenie bazy dydaktycznej i szkolenia dla nauczycieli. Łącznie wsparciem objętych zostanie 1353 uczniów oraz 198 nauczycieli z następujących szkół:

- Szkoły Podstawowej Nr 7,

- Szkoły Podstawowej Nr 8,

- Szkoły Podstawowej Nr 9,

- Szkoły Podstawowej Nr 15,

- Szkoły Podstawowej Nr 16,

- Szkoły Podstawowej Nr 17,

- Szkoły Podstawowej Nr 20,

- Szkoły Podstawowej Nr 21.

W ramach projektu zaplanowano m.in. zajęcia związane z kształtowaniem i rozwijaniem u uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, a także doradztwo zawodowe dla uczniów. Realizowany będzie również proces indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi i wsparcie ucznia młodszego.

Z kolei nauczyciele uczestniczyć będą w szkoleniach specjalistycznych i studiach podyplomowych. Ważnym elementem projektu będzie również zakup sprzętu TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz wyposażenia do szkolnych pracowni.

 01.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg