Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Kalendarz Imprez

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

na rok szkolny 2019/2020 ( Kalendarz imprez )

 

Lp.

Tematyka

Termin realizacji

Forma realizacji

Odpowiedzialni

1.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019.

Akademia

A.Czyściecka

2.

Bieg im. B. Malinowskiego.

09. 2019.

Udział uczniów w biegu

Nauczyciele wychowania fizycznego

3.

Akcja „ Sprzątanie świata ”.

09. 2019.

Prace porządkowe na terenie szkoły i lasku miejskiego.

Z. Tutlewski, M. Szczechowski, M. Sztyborski,

J. Kujawski

4.

Europejski Dzień Języków.

09. 2019.

Apel

K. Mioduszewska, J. Zawierowska, E. Tomczyk

5.

Dzień Edukacji Narodowej - wierszem i piosenką dziękujemy nauczycielom i pracownikom szkoły za ich trud.

10. 2019.

Akademia

Wychowawcy kl. III – K. Kerschke, H. Sitarska,

I. Wilczewska

Samorząd Uczniowski – część oficjalna uroczystości

M. Gburczyk – oprawa muzyczna uroczystości

6.

Pasowanie pierwszoklasistów.

Przyjęcie uczniów klas I do społeczności Pacholąt.

10. 2019.

Akademia

Wychowawcy klas I

7.

Święto ziemniaka.

10. 2019.

Rajd

M. Dąbrowska , B. Podlewska, E.Grotkowska

M. Robert, J. Kozikowska, J. Zawierowska

8.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

10.2019.

 

A..Krupnik, M. Zielińska

9.

Jesteśmy Sztubakami-  przyjęcie uczniów klas IV do grona Sztubaków.

10/11. 2019.

Apel klas IV

Wychowawcy klas V – J. Kozikowska,

A. Roszkowska, M. Wiśniewska, K. Mioduszewska

10.

Dzień Wszystkich Świętych.

10/11. 2019.

Apel

A.Czołpińska, M. Szczechowski

11.

Narodowe Święto Niepodległości.

 

11. 2019.

 

Akademia

M. Wiśniewska, K. Burchardt

M. Gburczyk – oprawa muzyczna uroczystości

12.

Międzynarodowy Dzień Życzliwości.

Międzyszkolny konkurs poetycki związany z Dniem Życzliwości.

11.2019.

Apel i konkurs międzyszkolny

J. Ulatowska

13.

Światowy Dzień Pluszowego Misia.

11. 2019.

 

A..Krupnik, M. Zielińska

14.

Zabawa andrzejkowa.

11. 2019.

Dyskoteka szkolna dla uczniów klas IV – VIII

Samorząd Uczniowski, A. Grudzień - nagłośnienie

15.

Szkolne Mikołajki.

12. 2019.

Audycja, wizyta Mikołaja

M. Cichosz, Samorząd Uczniowski

16.

Poznajemy tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia.

 

 

12. 2019.

Jasełka

Koło teatralne pod opieką:  J. Jezierskiej, K. Kerschke,    J. Łojkowskiej

 

17.

Konkurs na najpiękniejsze świąteczne ozdoby.

Kiermasz świąteczny.

12. 2019.

Konkurs, sprzedaż świątecznych ozdób

A.Kozicka, D. Dąbrowska,

Samorząd Uczniowski

18.

Setna rocznica  przyłączenia Grudziądza do Macierzy.

01.2020.

Akademia

A.Roszkowska

M. Gburczyk – oprawa muzyczna uroczystości

19.

Czas na podsumowanie osiągnięć w nauce i zachowaniu w I semestrze – klasy IV – VIII.
Bezpieczeństwo zabaw na śniegu i lodzie.

Ostatni tydzień

I semestru

Apel

S. Wiśniewska

20.

Podsumowujemy nasze osiągnięcia w pierwszym semestrze 2018/2019 – klasy I – III.

Bawimy się bezpiecznie na śniegu i lodzie.

Ostatni tydzień

I semestru

Apel

I.Wilczewska, I. Kamińska, kl. II C i III C

21.

Zabawa karnawałowa.

01/02. 2020.

Dyskoteka szkolna dla uczniów klas IV – VIII

Samorząd Uczniowski, K. Biernacki - nagłośnienie

22.

Walentynki.

 

 

02.2020.

Apel

M. Robert, K. Biernacki

23.

Poczta walentynkowa.

02. 2020.

Przesyłanie życzeń przez uczniów klas IV - VIII

Samorząd Uczniowski, S. Wiśniewska

24.

Ekologicznie i zdrowo witamy wiosnę! - Dzień Promocji Zdrowia.

03. 2020.

Zabawy sportowe, promocja zdrowego stylu życia

Nauczyciele wychowania fizycznego

25.

Grudziądz – moje miasto.

03. 2010.

Konkurs

A..Krupnik, M. Zielińska

26.

Światowy Dzień Poezji.

03/04. 2020.

 

A..Krupnik, M. Zielińska

27.

Wierszem witamy wiosnę - Wierszykarnia

i przedstawienie wiosenne.

03/04. 2020.

Konkurs recytatorski i przedstawienie

dla klas I – III.

J. Jezierska, J. Łojkowska, I. Kamińska, I.Wilczewska, klasy II C i III C

28.

Poznajemy wielkanocne tradycje.

04. 2020.

Apel

J.Ulatowska

29.

Święty Jan Paweł II – czcimy pamięć  o wielkim Polaku.

04. 2020.

Apel

A.Kozicka

30.

Święto Służby Zdrowia - dbamy o swoje zdrowie

i dziękujemy pracownikom Służby Zdrowia za ich trud.

04. 2020.

Audycja

H. Sitarska – koło PCK

31.

Dbamy o naszą Planetę - Święto Ziemi. (22.04)

04. 2020.

Audycja

Koło ekologiczne, B. Podlewska, M. Dąbrowska

32.

Święto Konstytucji 3 Maja.

04./05. 2020.

Akademia

M. Knak

M. Gburczyk – oprawa muzyczna uroczystości

33.

Jesteśmy  Europejczykami-rocznica przystąpienia Polski do UE (01.05.2004r.)

05.2020.

Apel

K. Mioduszewska,  A. Kozicka, J. Zawierowska

34.

Święto Patrona Szkoły (08.05.).

05.2020.

Akademia

W. Dmuchowska/E. Tomczyk, B. Piasecka

M. Gburczyk – oprawa muzyczna uroczystości

35.

Dzień Sportu i Dzień Dziecka.

06. 2020.

Gry i zabawy sportowe

dla uczniów klas IV - VIII

Nauczyciele wychowania fizycznego

36.

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.

06. 2020.

 

A..Krupnik, M. Zielińska

37.

Podsumowujemy całoroczną naukę i pracę. Pacholęta żegnają klasy III. Chcemy radośnie i bezpiecznie spędzić nadchodzące wakacje.

06. 2020.

Impreza klas I - III

Wychowawcy klas II – J. Jezierska, J. Łojkowska,

I. Kamińska

38.

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020. 
Bezpiecznie i przyjemnie spędzamy wakacje.

Dzień samorządności.

 

 

 

 

06.2020.

Apel dla uczniów

klas IV – VIII, gry i zabawy klasowe

S. Wiśniewska, Samorząd Uczniowski

39.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów klas IV – VII.

 

06. 2020.

Akademia dla klas IV - VII

J. Zawierowska, B. Piasecka

M. Gburczyk – oprawa muzyczna uroczystości

40.

Pożegnanie uczniów klas VIII.

06. 2020.

Akademia dla klas VIII

Wychowawcy klas VII – E. Tomczuk, M. Robert, S. Wiśniewska

Wychowawcy klas VIII – A. Grudzień,

D. Dąbrowska, M. Dąbrowska

M. Gburczyk – oprawa muzyczna uroczystości

41.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/20121.

09. 2020.

Akademia

M. Cichosz

Inne zadania:

Lp.

Rodzaj zadania

Odpowiedzialni

1.

Nagłośnienie podczas szkolnych imprez.

A. Grudzień, K. Biernacki

2.

Oprawa muzyczna uroczystości.

M. Gburczyk

3.

Przygotowanie dekoracji.

M. Dobrolińska, D. Smolińska, D. Dąbrowska

4.

Konsultacje historyczne.

A. Roszkowska

Apele porządkowe będą realizowane w miarę potrzeb.

 

Opracowanie: A. Kozicka,  I. Wilczewska                                                   ,