Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Historia szkoły

Historia szkoły

 

Budynek, w którym obecnie mieści się nasza szkoła wybudowano w II połowie XIX wieku w czasach, kiedy Grudziądz znajdował się pod pruskim panowaniem. 
Od 1890 roku znajdowała się tutaj niemiecka szkoła powszechna. 
Po powrocie Grudziądza do Macierzy władze polskie otworzyły siedmioklasową szkołę powszechną dla dziewcząt i chłopców. Uczyło się w niej około 800 uczniów w 11 izbach lekcyjnych. 
15 lutego 1923roku Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydał rozporządzenie nadające szkole imię Tadeusza Kościuszki. 
Tuż po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej powołano w dziewiątce do życia ośrodek dokształcania młodzieży, aby wyrównać opóźnienia w nauce. 
W następnych latach odebrano szkole patrona. Na pieczęciach dokumentów szkolnych z lat 1961 - 1976 nie widnieje już imię szkoły tylko nr 9. 
Posiadany przez szkołę sztandar przerobiono na sztandar harcerski. 
Ze względu na duże przeciążenie uczniami w 1961 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły, dobudowując nową część. 
W 1972 roku na starej części pojawiła się piętrowa nadbudowa, a w roku 1980 oddano do użytku sale gimnastyczna. 
W październiku 1976 roku szkole zostało przywrócone imię Tadeusza Kościuszki. 20 X 1976r. dyrektor Jan Ryś otrzymał z rąk przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego Tadeusza Potockiego sztandar z wizerunkiem patrona.

 

Tadeusz

Kościuszko


O patronie

Tadeusz Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 roku w Mereczowszczyźnie na Polesiu.
W wieku 9 lat rozpoczął naukę w Kolegium Pijarów w Lubieszowie. W 1760 r. z powodu finansowych kłopotów rodziny, przerwał naukę. Dziedzicem niewielkiego majątku rodzinnego został jego brat Józef, dlatego Tadeusz wybrał karierę wojskową.

W 1765 roku z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego powstała Szkoła Rycerska. Miała ona przygotować kadrę oficerów, ludzi światłych, postępowych i dobrych obywateli. Dzięki wsparciu Czartoryskich Kościuszko wstąpił 18 grudnia 1765 r. do Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej, gdzie wyróżniał się spośród innych.

W październiku 1769 r. Kościuszko razem z Józefem Orłowskim, kolegą ze Szkoły Rycerskiej, wyjechał dzięki wsparciu Adama Kazimierza Czartoryskiego jako stypendysta królewski do Paryża. Pogłębiał tam wiedzę, m.in. w Akademii Wojskowej szwoleżerów gwardii królewskiej w Wersalu

Kościuszko powrócił na krótko do kraju w 1774 r., jednak wobec braku perspektyw zatrudnienia, wyjechał do Drezna. Nie znajdując i tam zajęcia, ruszył do Paryża. Tam dowiedział się o wojnie w Ameryce. Na amerykańskiej ziemi znalazł się w 1776 r., miesiąc po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości.

Dzięki listom polecającym Kościuszko został mianowany na inżyniera armii amerykańskiej. Brał udział w budowaniu fortyfikacji w wielu obozach wojskowych. W uznaniu zasług został
w 1783 r. awansowany na generała brygady. Otrzymał też specjalne podziękowania, nadanie gruntu oraz znaczną sumę pieniędzy

W 1784 r. Kościuszko powrócił do kraju, gdzie zaangażował się w działalność polityczną.

Po przyłączeniu się króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej, Kościuszko podobnie jak wielu działaczy politycznych, wyjechał z kraju. Najpierw do Lipska, później do Paryża. Kiedy w 1793 r. ogłoszono drugi rozbiór Polski, Kościuszko przyjechał do Drezna, gdzie zaczął opracowywać koncepcję powstania narodowego.

 

24 marca 1794 roku złożył Narodowi przysięgę i rozpoczął tym samym powstanie. Okazał się zdolnym organizatorem i pełnym charyzmy przywódcą. Wykazał duże umiejętności  w zakresie fortyfikacji polowych. Rozbicie wojsk rosyjskich pod Racławicami (4 IV 1794) umożliwiło spokojniejsze organizowanie armii polskiej i pozyskanie chłopów.

Mimo niemożności opuszczenia z wojskiem Małopolski, przedostał się osobiście do Warszawy, gdzie dowodził udaną obroną stolicy.  Niestety klęska pod Maciejowicami
10 X 1794 i wzięcie Kościuszki do niewoli złamało ducha powstańców, walki ustały w połowie listopada.

Sam Kościuszko, mimo ran więziony był w Petersburgu. Zwolniony po śmierci Katarzyny II przez cara Pawła, pojechał do Ameryki, by odzyskać zaległy żołd i posiadłość ziemską. Po wyleczeniu ran wrócił do Europy.

Pod koniec życia wyjechał do Szwajcarii, gdzie zmarł w Solurze (Solothurn) w 1817 roku. W domu, w którym zmarł znajduje się dziś jego muzeum. Nie był to jednak koniec odysei bohatera. Jego serce otrzymała córka gospodarzy Emilia Zeltner, która przekazała go później do Muzeum Polskiego w Rapperswillu. Stąd w 1927 roku trafiło na Zamek Królewski w Warszawie. Ocalone z wojennej pożogi, znajduje się tam po dziś dzień.

Ciało Kościuszki  przewieziono w 1818 roku do Krakowa, gdzie spoczywa w kryptach królewskich obok ks. Józefa Poniatowskiego.