Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Klauzula Informacyjna dot przetwarzania danych osobowych z zakresie monitoringu wizyjnego

Klauzula Informacyjna dot przetwarzania danych osobowych z zakresie 
monitoringu wizyjnego

 

Proszę Państwa, jak powszechnie wiadomo 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki  w Grudziądzu, którą reprezentuje dyrektor.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

nr tel.  56 45 10 360 lub 361

3. Państwa dane osobowe zawarte na nagraniach monitoringu w szkole będą przetwarzane przez Administratora:

1)  w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz ustawy:  Prawo oświatowe 14 grudnia 2016 r.;

2) kategoria danych osobowych: wizerunek.

4. Źródłem danych jest system monitoringu.

5. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług (obsługa monitoringu).

6. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą przez 12 dni.

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8  Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

telefon: 22 531 03 00

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak wypełnienia tej przesłanki skutkuje opuszczeniem terenu objętego monitoringiem.

10. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.