Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Plan lekcji

PLAN LEKCJI KLAS I - III ROK SZK. 2018/2019

I a           Wychowawca:  p. Judyta Jezierska sala:205

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

800 - 1130

800 - 1235

800 - 1130

950 - 1335

800 - 1235

1. Wych. fiz.

1. Religia

1. Kszt. zintegr.

1. J. angielski

1. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Wych. fiz.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

 

5. J. angielski

 

 

5. Religia

 

I b          Wychowawca: p. Joanna Łojkowska sala:206

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek s. 106

Piątek

800 - 1235

800 - 1235

800 – 1235

800 - 1130

1150 – 1430

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

1.Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Wych. fiz.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

3. Religia

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Wych.fiz.

4. Kszt. zinegr.

4. J. angielski

4. Kszt. zintegr.

4. Religia

 

5. Kszt. zintegr.

5. Kszt. zintegr.

5. J. angielski

 

 

 

I c         Wychowawca: p. Iwona Kamińska sala:106

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

800 - 1130

855 - 1335

800 – 1235

800 - 1130

800 – 1130

1. Kszt. zintegr.

1. Religia

1. Wych. fiz.

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Religia

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Wych. fiz.

3. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. J. angielski

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

 

5. J. angielski

5. Kszt. zintegr.

 

 

 

II a         Wychowawca: p. Karolina Kerschke sala:106

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek s.205

Piątek

1150 - 1525

855 - 1430

1150 – 1430

800 – 1335

800 – 1130

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

1. Informatyka 101

1.Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. J. angielski

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Wych. fiz.

3. Wych. fiz.

3. Kszt. zintegr.

4. Wych. fiz.

4. Kszt. zintegr.

 

4. Kszt. zintegr.

4. Religia

 

5. Kszt. zintegr.

 

5. Kszt. zintegr.

 

 

6. Religia 5

6. J. angielski

 

 

II b          Wychowawca:  p. Hanna Sitarska sala:5

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

800 - 1130

800 - 1035

855 – 1430

800 – 1235

800 – 1235

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr. 3

1. Kszt. zintegr. 306

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr. 3

2. Kszt. zintegr. 306

2. Kszt. zintegr.

2. Religia

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr. 3

3. Kszt. zintegr. 305

3. Wych. fiz.

3. Kszt. zintegr.

4. Informatyka 101

 

4. J. angielski 5

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

 

 

5. Wych. fiz.

5. Kszt. zintegr.

5. J. angielski

 

 

6. Religia

 

 

 

 

 

II c         Wychowawca:  p. Ilona Wilczewska sala: 5

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

855 – 1430

800 - 1035

800 – 1130

855 – 1430

1045 – 1430

1. J.angielski

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

1. Informatyka 101

1. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

3. Religia

3. Kszt. zintegr.

3. J.angielski

3. Kszt. zintegr.

3. Wych. fiz.

4. Kszt. zintegr.

 

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

5. Kszt. zintegr.

 

 

5. Kszt. zintegr.

 

6. Wych. fiz.

 

 

6. Religia

 

 

III a         Wychowawca: p. Mariola Liedtke sala:305

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

800 – 1335

855 - 1335

800 – 1235

1150 – 1525

1150 – 1430

1. Kszt. zintegr.

1. Religia

1. Kszt. zintegr.

1. Wych. fiz.

1. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Wych. fiz.

4. Kszt. zintegr.

 

5. Informatyka 101

5. J. angielski

5. J. angielski

 

 

6. Religia

 

 

 

 

 

III b         Wychowawca: p. Joanna Popielska sala:306

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

800 – 1235

800 – 1335

800 – 1335

1150 – 1525

800 – 1035

1. Kszt. zintegr.

1. Religia

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Informatyka 101

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

4. J. angielski

4. J. angielski

4. Kszt. zintegr.

4. Wych. fiz.

 

5. Religia

5. Kszt. zintegr.

5. Wych.fiz.

 

 

 

6. Kszt. zintegr.

 

 

 

 

PLAN LEKCJI KLAS IV - VIII ROK SZK. 2018/2019

Klasa IV a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

z. z wych JK 201

matematyka AC 304

j. angielski MS 203

2

8.55 – 9.40

wf dz JK/wf ch AG

plastyka DD 3

religia Za 206

3

9.50 – 10.35

muzyka PB 304

j. polski AK 106

wf dz JK/wf ch AG

4

10.45 – 11.30

j. polski KZ 104

wf dz JK/wf ch AG

wdżr MD 301

j. polski KZ 104

5

11.50 – 12.35

historia AR 303

przyroda MR 302

matematyka AC 304

wf dz/ wf chł

 

6

12.50 – 13.35

matematyka AC 205

j. polski KZ 206

j. polski KZ 206

informatyka ZT 101

 

7

13.45 – 14.30

religia Za 202

matematyka AC 206

technika MR 201

j. angielski MS 301

 

8

14.40 – 15.25

j. angielski MS 204

przyroda MR 302

 

9

15.35 – 16.20

 

10

16.30 – 17.15

 

 

Klasa IV b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

 

 

 

 

matematyka AC  304

2

8.55 – 9.40

wf dz JK/wf ch AG

 

 

matematyka AC 304

wdżr MD 301

3

9.50 – 10.35

j. polski Sz 203

 

 

przyroda MR 5

wf dz JK/wf ch AG

4

10.45 – 11.30

przyroda MR 302

wf dz JK/wf ch AG

matematyka AC 304

j. angielski JZ 101

religia Za 206

5

11.50 – 12.35

matematyka AC 205

informatyka  ZT 101

historia AR 303

wf dz/ wf chł

j. angielski JZ 106

6

12.50 – 13.35

muzyka 3

technika MR 302

j. polski Sz 203

j. polski Sz 203

j. polski Sz 203

7

13.45 – 14.30

j. angielski JZ 204

plastyka DD 3

z.z wych AR 303

 

 

8

14.40 – 15.25

religia Za 202

 

 

 

 

9

15.35 – 16.20

 

 

 

 

 

10

16.30 – 17.15

 

Klasa IV c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

 

 

wf dz JK/wf ch AG

zaj. z wych OW 204

j. polski KZ 104

2

8.55 – 9.40

 

 

matematyka ST 201

j. polski AK 305

wf dz JK/wf ch AG

3

9.50 – 10.35

 

 

j. polski KZ 104

matematyka ST 106

religia Za 206

4

10.45 – 11.30

 

informatyka ZT 101

przyroda MR 302

wf dz/ wf chł

muzyka PB 3

5

11.50 – 12.35

wf dz JK/wf ch AG

j. angielski OW 204

 

technika MR 101

historia AR 303

6

12.50 – 13.35

j. polski KZ 104

wdżr MD 301

 

j. angielski OW 206

j. angielski OW 106

7

13.45 – 14.30

przyroda MR 302

matematyka ST 201

 

 

 

8

14.40 – 15.25

matematyka ST 201

j.polski KZ 104

 

 

 

9

15.35 – 16.20

religia Za 202

plastyka DD 3

 

 

 

10

16.30 – 17.15

 

 

 

 

 

Klasa IV d

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

 

j. polski Ze 203

wf dzJK/wf ch AG

j. angielski KM 203

 

2

8.55 – 9.40

j. polski Ze 104

j. angielski KM 104

j. polski Ze 103

matematyka ST 201

wf dz JK/wf ch AG

3

9.50 – 10.35

przyroda MR 301

religia CB 204

j. angielski KM 204

muzyka PB

technika MR 302

4

10.45 – 11.30

matematyka ST 201

matematyka ST 201

plastyka DD 3

wf dz/ wf chł

przyroda MD 301

5

11.50 – 12.35

wf dzJK/wf ch AG

 

matematyka ST 201

j. polski Ze 206

J .polski Ze 201

6

12.50 – 13.35

historia AR 303

 

wdżr MD 301

 

informatyka ZT 101

7

13.45 – 14.30

z z wych. KM 201

 

 

 

 

8

14.40 – 15.25

religia CB 104

 

 

 

 

9

15.35 – 16.20

 

 

 

 

 

10

16.30 – 17.15

 

 

 

 

 

 

Klasa V a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

wdżr MD 301

 

 

j.  polski KZ 104

matematyka  SZ 202

2

8.55 – 9.40

religia MC 204

j. angielski OW 204

 

historia AR 303

j. angielski OW 104

3

9.50 – 10.35

j. polski KZ 204

j. polski KZ 104

 

j. angielski OW 204

biologia Kł 204

4

10.45 – 11.30

WF KB

technika MR 302

 

WF KB

geografia Bu 204

5

11.50 – 12.35

WF KB

plastyka DD 3

WF AG/KB

WF KB

j. polski KZ 104

6

12.50 – 13.35

matematyka SZ 202

matematyka ST 204

WF AG/KB

matematyka SZ 202

WF AG/KB

7

13.45 – 14.30

historia AR 303

WF dz KB/WF ch AG

z.z wycgh KB 201

informatyka ZT 101

WF AG/KB

8

14.40 – 15.25

muzyka PB 3

WF dz KB/WF ch AG

j. polski KZ 104

 

 

9

15.35 – 16.20

 

 

religia MC 103

 

 

10

16.30 – 17.15

 

 

 

 

 

 

Klasa V b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

j. polski JU 103

historia AR 303

 

 

muzyka bPB 3

2

8.55 – 9.40

ma Sz 202

geografia Bu 304

WF chł JK

 

matematyka SZ 202

3

9.50 – 10.35

j. angielski OW 101

j. polski JU 103

biologia KŁ 3

 

j. angielski OW 202

4

10.45 – 11.30

WF dz IP/WF ch JK

matematyka SZ 101

religia MC 203

 

WF dz IP

5

11.50 – 12.35

 

informatyka ZT 101

matematyka SZ 202

j. angielski OW 203

religia MC 10

6

12.50 – 13.35

 

plastyka  DD 3

j. polski JU 103

wdżr MD 301

j. polski JU 103

7

13.45 – 14.30

 

zaj.z wych JU 103

 

j. polski JU 103

historia AR 303

8

14.40 – 15.25

 

WF dz IP/WF ch JK

 

technika MR 302

 

9

15.35 – 16.20

 

 

 

WF dz IP

 

10

16.30 – 17.15

 

 

 

 

 

 

Klasa V c


 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

matematyka SZ 202

 

 

 

religia MC 101

2

8.55 – 9.40

geografia Bu 304

 

WF chł JK

 

biologia Kł 204

3

9.50 – 10.35

historia AR 303

 

j. polski Sz 203

matematyka SZ 201

informatyka ZT 101

4

10.45 – 11.30

WF dz IP/WF ch JK

 

matematyka SZ 201

j. angielski OW 204

WF dz IP

5

11.50 – 12.35

j. angielski OW 204

matematyka SZ 201

religia MC 101

muzyka PB 3

j. polski Sz 203

6

12.50 – 13.35

j. polski Sz 203

historia AR 303

j. angielski OW 204

technika MR 302

 

7

13.45 – 14.30

 

j. polski  Sz 203

wdżr 301

j. polski Sz 203

 

8

14.40 – 15.25

 

WF dz IP/WF ch JK

plastyka DD 3

z.z wych Sz 203

 

9

15.35 – 16.20

 

 

 

WF dz IP

 

10

16.30 – 17.15

 

 

 

 

 

 

Klasa V d


 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

j. polski Ze 203

geografia Bu 304

j. polski Ze 103

 

WF

2

8.55 – 9.40

muzyka PB 3

j. polski Ze 302

religia MC 202

j. angielski JZ 103

plst DD3

3

9.50 – 10.35

WF JK

matematyka SZ 201

matematyka SZ 202

historia AR 303

matematyka SZ 202

4

10.45 – 11.30

wdżr MD 301

historia AR 303

informatyka ZT 101

matematyka SZ 3

j. angielski JZ 201

5

11.50 – 12.35

 

WF JK

 

z. z wych JZ 302

biologia Kł 301

6

12.50 – 13.35

 

technika MR 302

 

j. polski Ze 304

j. polski Ze 201

7

13.45 – 14.30

 

j. angielski JZ 204

 

WF JK

 

8

14.40 – 15.25

 

religia MC 202

 

 

 

9

15.35 – 16.20

 

 

 

 

 

10

16.30 – 17.15

 

 

 

 

 

 

Klasa VI a


 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

WF dz KB

 

technika MR 302

WF dz/ WF chł

plastyka DD 3

2

8.55 – 9.40

WF dz KB

 

przy MR 302

WF dz/ WF chł

WF IP

3

9.50 – 10.35

matematyka AC 101

WF chł AG

matematyka AC 304

j. polski 103

WF IP

4

10.45 – 11.30

j  polski JU 103

WF chł AG

j. polski JU 103

j. polski 103

j. polski JU 103

5

11.50 – 12.35

j. angielski KM 302

matematyka AC 304

j. angielski KM 204

matematyka AC 304

przyroda MR302

6

12.50 – 13.35

przyroda MR 302

historia TW 104

religia MC 304

j. angielski KM 204

matematyka AC 304

7

13.45 – 14.30

WF chł JR

zaj.z wych IP104

WF IP

historia TW 303

z kom ZT 101

8

14.40 – 15.25

WF chł JR

j. polski JU 103

WF IP

religia MC 103

muzyka PB 3

9

15.35 – 16.20

 

WF dz KB

 

 

 

10

16.30 – 17.15

 

WF dz KB

 

 

 

 

Klasa VI b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

 

 

matematyka AC 304

 

WF IP/AG

2

8.55 – 9.40

 

 

j. angielski OW 204

j.  angielski OW 204

j. polski JU 103

3

9.50 – 10.35

 

WF dz/wfch

religia MC 103

matematyka AC 304

j. polski JU 103

4

10.45 – 11.30

 

j. polski JU 103

WF IP/AG

przyroda MR 302

informatyka ZT 101

5

11.50 – 12.35

j. polski JU 103

historia TW 301

przyroda MR 302

j. polski JU 103

matematyka AC 304

6

12.50 – 13.35

j. angielski OW 204

matematyka AC 304

technika MR 302

muzyka PB 3

przyroda MR 302

7

13.45 – 14.30

matematyka AC 304

plastyka UZ 304

j. polski JU 103

WF dz/ WF chł

 

8

14.40 – 15.25

z z wych MR 302

 

 

historia TW 301

 

9

15.35 – 16.20

 

 

 

religia MC 103

 

10

16.30 – 17.15

 

 

 

 

 

 

Klasa VI c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

j.  angielski II MS 304

j.  angielski I MS 104

j. angielski I MS 104

 

WF IP/AG

2

8.55 – 9.40

religia CB 301

przyroda MD 301

matematyka AC 304

 

z z wych AC 304

3

9.50 – 10.35

j. polski JU103

WF dz/wfch

przy MD 301

 

matematyka AC 304

4

10.45 – 11.30

matematyka AC 304

matematyka AC 304

WF IP/AG

matematyka AC 304

z technika MR

5

11.50 – 12.35

przyroda MD 301

j. polski JU 103

j. polski JU103

historia TW 303

j. polski JU 103

6

12.50 – 13.35

j. angielski I MS 104/informatyka II ZT 101

j. polski JU 104

informatyka ZT101/

j. angielski II MS 104

j. polski JU 103

muzyka PB 3

7

13.45 – 14.30

 

historia TW 202

 

WF dz/ WF chł

 

8

14.40 – 15.25

 

plastyka UZ 304

 

j.  angielski I SM 104

 

9

15.35 – 16.20

 

 

 

 

 

10

16.30 – 17.15

 

 

 

 

 

 

Klasa VII a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

WF dz KB

WF chł JR

 

WF dz

religia CB 204

2

8.55 – 9.40

WF dz KB

WF chł JR

z. z wych AG 303

WF dz

geografia Bu 303

3

9.50 – 10.35

geografia Bu 302

fizyka KA 202

matematyka ST 201

fizyka Ka 202

j. polski Sz 203

4

10.45 – 11.30

j. angielski KM 204

biologia MD 301

historia AR 303

j. polski Sz 203

WF KB

5

11.50 – 12.35

j. polski Sz 203

j. niemiecki ET 104

j. polski Sz 203

j. niemiecki ET 301

WF KB

6

12.50 – 13.35

matematyka ST 201

j. polski Sz 203

plastyka DD 3

matematyka ST 201

j. angielski KM 301

7

13.45 – 14.30

chemia SW 201

historia AR 303

religia CB 201

j. angielski KM 201

muzyka PB 3

8

14.40 – 15.25

biologia MD 301

matematyka ST 201

chemia SW 301

informatyka ZT 101

 

9

15.35 – 16.20

WF chł JR

WF dz KB

WF KB

WF chł

 

10

16.30 – 17.15

WF chł JR

WF dz KB

WF KB

WF chł

 

 

Klasa VII b

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

religia CB 302

j.  angielski I JZ 203/j.  angielski II OW 204

religia CB 203

matematyka ST 201

geografia Bu 302

2

8.55 – 9.40

j. polski Sz 203

j. polski Sz 203

plastyka DD 3

biologia MD 301

muzyka PB 302

3

9.50 – 10.35

matematyka ST 201

biologia MD 301

WF IP/AG

j. polski Sz 203

matematyka ST 201

4

10.45 – 11.30

geografia Bu 3

fizyka KA 202

matematyka ST 201

historia AR 303

j. polski Sz 203

5

11.50 – 12.35

chemia SW 202

historia AR 303

zaj z wych DD 3

fizyka Ka 202

j.  angielski I OW 202/ angielski II 203

6

12.50 – 13.35

WF dz IP/WF ch AG

WF dz IP/WF ch AG

chemia SW 202

WF dz/ WF chł

 

7

13.45 – 14.30

j. niemiecki I ET 103/informatyka II Zt 101

 

j. polski Sz 203

j.  angielski I OW 204/ angielski II JZ 302

 

8

14.40 – 15.25

informatyka I ZT 101/j. niemiecki II AT 103

 

 

 

 

9

15.35 – 16.20

 

 

 

 

 

10

16.30 – 17.15

 

 

 

 

 

 

Klasa VII c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

geografia Bu 304

informatyka I ZT 101 /j. niemiecki II ET 201

matematyka MD 301

j.  angielski I JZ 103/j. niemiecki II ET 202

matematyka 301

2

8.55 – 9.40

matematyka MD 301

j. nie I ET 201/informatyka II ZT 101

j. polski Sz 203

j. niemiecki I 302/ j.  angielski II 203

j. polski Sz 203

3

9.50 – 10.35

chemia SW 202

historia AR 303

WF JK/AG

matematyka MD 301

matematyka 301

4

10.45 – 11.30

historia AR 303

j. polski Sz 203

biologia MD 301

fizyka Ka 202

religia MC 202

5

11.50 – 12.35

muzyka PB 3

fizyka KA 202

chemia SW 301

j. polski Sz 203

j. angielski I JZ 304/

j niemiecki II ET 204

6

12.50 – 13.35

WF dz JK/WF ch AG

WF dz JK/

WF ch AG

religia CB 201

WF dz/ WF chł

 

7

13.45 – 14.30

j. polski Sz203

matematyka MD 301

j. angielski I JZ 304/

j. angielski.II KM 204

plastyka DD 3

 

8

14.40 – 15.25

j.  angielski I JZ 303/j.  angielski II KM 203

 

 

 

 

9

15.35 – 16.20

 

 

 

 

 

10

16.30 – 17.15

 

 

 

 

 

 

Klasa VIII a

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

wos AR 303

 

informatyka ZT /

j. angielski II KM 204

historia AR 303

 

2

8.55 – 9.40

historia AR 303

wos AR 303

j. angielski gr I KM104/informatyka ZT

religia CB 104

matematyka ST 201

3

9.50 – 10.35

WF dz IP/WF ch AG

j. niemiecki I ET 302/ j.  angielski I KM 101

religia CB 302

j.  angielski I KM 101/j. niemiecki II 104

geografia Bu

4

10.45 – 11.30

chemia SW 202

j. polski KZ 104

biologia Kł 104

matematyka St 201

EDB AC 304

5

11.50 – 12.35

matematyka ST 201

WF dz IP/WF ch AG

j. polski KZ 104

k. polski KZ 104

WF

6

12.50 – 13.35

j. angielski I KM 304/j. niemiecki II Et 103

fizyka KA 202

matematyka St 202

z zwych KZ 104

j. polski KZ 104

7

13.45 – 14.30

j. polski KZ 104

 

chemia SW 202

fizyka Ka 202

j. niemiecki ET/

j. angielski KM 204

8

14.40 – 15.25

 

 

 

WF dz/ WF chł

 

9

15.35 – 16.20

 

 

 

 

 

10

16.30 – 17.15

 

 

 

 

 

 

Klasa VIII b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

 

 

matematyka ST 201

 

matematyka ST 201

2

8.55 – 9.40

j. polski KZ 104

fizyka KA 202

chemia SW 301

fizyka Ka 202

informatyka ZT 101

3

9.50 – 10.35

WF dz IP/WF ch AG

EDB AC 304

z.z wych SW 303

religia CB 302

j. polski KZ 104

4

10.45 – 11.30

j. niemiecki ET 203

j. angielski KM 204

j. angielski KM 204

j. angielski 104

j. niemiecki ET

5

11.50 – 12.35

geografia Bu 204

WF dz IP/WF ch AG

biologia Kł 304

matematyka ST 201

WF

6

12.50 – 13.35

chemia SW 301

matematyka ST 201

historia AR 303

historia AR 303

wos 303

7

13.45 – 14.30

religia CB 3

j. polski. KZ 3

j. polski AK 104

j. polski KZ 104

 

8

14.40 – 15.25

wos AR 303

 

 

WF dz/ WF chł

 

9

15.35 – 16.20

 

 

 

 

 

10

16.30 – 17.15