Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Plan lekcji

PLAN LEKCJI KLAS I - III ROK SZK. 2021/2022

I a Wychowawca: p. Judyta Jezierska sala:205

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

800 - 1235

800 - 1130

800 - 1235

800 - 1235

800 - 1130

1. Wych. fizyczne

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

1. Wych. fizyczne

1. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. J. angielski

4. Kszt. zintegr.

4. J. angielski

5. Kszt. zintegr.

 

5. Religia

5. Religia

 

 

 

 

 

 

I b          Wychowawca: p. Joanna Łojkowska sala:206

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

800 - 1235

800 - 1235

1045 – 1430

800 - 1235

800 – 1130

1. Wych. fizyczne

1. Wych. fizyczne

1. Kszt. zintegr.  205

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

2. Religia

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Religia

4. Kszt. zintegr.

4. J. angielski

5. Kszt. zintegr.

5. Kszt. zintegr.

 

5. J. angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

I c Wychowawca:  p. Aleksandra Szajda sala:105

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

950 - 1520

800 - 1130

800 – 1130

800 – 1235

800 – 1130

1. Kszt. zintegr.

1. Wych. fizyczne

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. J. angielski

2. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Wych. fizyczne

3. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Religia

5. J. angielski

 

 

5. Kszt. zintegr.

6. Religia

 

 

 

 

II a           Wychowawca:  p. Ilona Wilczewska sala: 5

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

855 - 1430

800 - 1035

855 – 1335

800 – 1235

800 – 1130

1. Wych. fizyczne

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

1. Wych. fizyczne

1. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr. 306

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. J. angielski

3. Kszt. zintegr.

4. J. angielski

 

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr. 106

4. Informatyka

5. Kszt. zintegr.

 

5. Kszt. zintegr.

5. Religia

 

6. Religia

 

 

 

 

 

 

 

II b         Wychowawca:  p. Natalia Berdys sala: 5

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

800 – 1130

1045 - 1520

800 – 1035

800 – 1235

800 – 1335

1. Kszt. zintegr. 5

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr 206

1. J. angielski

1. Wych. fizyczne

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Wych. fizyczne

2. Kszt. zintegr. 306

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Informatyka

4. Kszt. zintegr.

4. Religia

 

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr. 306

 

5. J. angielski

 

5. Kszt. zintegr.

5. Kszt. zintegr. 5

 

 

 

6. Religia

 

III a         Wychowawca: p. Mariola Liedtke sala:306

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1150 – 1520

950 - 1430

800 – 1235

800 – 1235

800 – 1130

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

1. Religia

1. Wych. fizyczne

1. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Wych. fizyczne

2. Kszt. zintegr.

2. Informatyka

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

4. J. angielski

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Religia

4. Kszt. zintegr.

 

5. J. angielski

5. Kszt. zintegr.

5. Kszt. zintegr.

 

 

 

 

 

 

 

III b         Wychowawca: p. Joanna Popielska sala:305

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

800 – 1235

800 – 1335

800 – 1130

800 – 1235

800 – 1035

1. Wych. fizyczne

1. Wych. fizyczne

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Informatyka

2. Kszt. zintegr.

3. J. angielski

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Religia

4. Kszt. zintegr.

 

5. Kszt. zintegr.

5. J. angielski

 

5. Kszt. zintegr.

 

 

6. Religia

 

 

 

III c         Wychowawca: p. Karolina Kerschke sala:105

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

855 – 1335

855 – 1335

800 – 1335

800 – 1035

800 – 1130

1. Wych. fizyczne

1. Wych. fizyczne

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Religia

4. Kszt. zintegr.

 

4. Kszt. zintegr.

5. Informatyka

5. J. angielski

5. Religia

 

 

 

 

6. J. angielski

 

 

 

PLAN LEKCJI KLAS IV - VIII ROK SZK. 2021/2022

Klasa IV a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

 

j. ang. I 104

matematyka 304

 

j. polski 103

2

8.55 – 9.40

 

j. polski 103

przyroda 301

j. ang. II 203

matematyka 301

3

9.50 – 10.35

technika 302

wf

j. polski 103

j. polski 103

matematyka 304

4

10.45 – 11.30

j. polski 103

muzyka 3

 

wf

wf

wf

5

11.50 – 12.35

plastyka 3

historia 303

g. wych. 304

matematyka 304

inf I/ j. ang. II 204

6

12.50 – 13.35

religia 203

 

 

religia 302

j. ang.I 103/ inf.

7

13.45 – 14.30

matematyka 304

 

 

j. ang. I 304

 

8

14.35 – 15.20

j. ang. II 204

 

 

 

 

9

15.25 – 16.10

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

Klasa IV b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

 

 

technika 302

 

matematyka 304

2

8.55 – 9.40

 

wf

religia 204

 

technika 302

3

9.50 – 10.35

j. polski 301

j. polski 304

wf

wf

j. ang. 302

4

10.45 – 11.30

plastyka 3

j. ang. 204

matematyka 304

przyroda 302

j. polski 3

5

11.50 – 12.35

matematyka 304

informatyka 101

j. polski 203

j. polski 204

wf

6

12.50 – 13.35

j. ang. 201

muzyka 3

 

matematyka 304

 

7

13.45 – 14.30

historia 303

przyroda 302

 

religia 302

 

8

14.35 – 15.20

 

 

 

 

 

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00

 

Klasa V a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

j. polski 103

 

matematyka 301

g. wych.

matematyka 301

2

8.55 – 9.40

j. angielski 201

 

plastyka 3

matematyka 301

j. polski 103

3

9.50 – 10.35

matematyka 301

j. polski 103

biologia 301

j. angielski 204

wf

4

10.45 – 11.30

technika 302

informatyka 101

j. polski 103

j. polski 103

geografia 203

5

11.50 – 12.35

wf

wf

wf

historia 303

j. ang. 201

6

12.50 – 13.35

 

historia 303.

religia 3

muzyka 3

 

7

13.45 – 14.30

 

religia 201

 

 

 

8

14.35 – 15.20

 

 

 

 

 

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

 

 

Klasa V b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

 

j. polski 203

 

 

j. ang. 302

2

8.55 – 9.40

informatyka 101

matematyka 202

 

 

g. wych. 202

3

9.50 – 10.35

j. polski 203

wf

matematyka 202

matematyka 3

wf

4

10.45 – 11.30

.matematyka 202

religia 201

j. polski 302

j. ang. 204

j. polski 103

5

11.50 – 12.35

technika 302

biologia 302

geografia 202

wf

 

6

12.50 – 13.35

plastyka

j. ang. 204

wf

j. polski 203

 

7

13.45 – 14.30

 

historia 303

historia 303

muzyka 3

 

8

14.35 – 15.20

 

 

religia 3

 

 

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa VI a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

j. polski 104

 

 

 

religia 3

2

8.55 – 9.40

biologia 301

 

matematyka 304

 

matematyka 304

3

9.50 – 10.35

informatyka 101

matematyka 101

wf

 

j. ang. 204

4

10.45 – 11.30

w-f

wf

religia 3

matematyka 304

j. polski 104

5

11.50 – 12.35

g. wychow. 104

geografia 202

j. polski 104

wf

historia 303

6

12.50 – 13.35

j. ang. 204

j. polski 104

historia 303

j. polski 104

technika 302

7

13.45 – 14.30

 

muzyka 3

j. ang. 204

zaj. rozw. 104

 

8

14.35 – 15.20

 

plastyka 103

 

 

 

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa VI b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

j. ang. 204

matematyka 201

 

 

 

2

8.55 – 9.40

j. polski 203

j. polski 203

 

matematyka 201

j. polski 203

3

9.50 – 10.35

religia 3

historia 303

 

wf

technika 302

matematyka 201

4

10.45 – 11.30

wf

wf

historia 303

 

j. angielski 203

matematyka 201

5

11.50 – 12.35

informatyka 101

muzyka 3

j. polski 302

wf

geografia 304

6

12.50 – 13.35

biologia 103

 

zaj. rozw. 302

plastyka

j. ang. 204

7

13.45 – 14.30

 

 

matematyka 201

j. polski 203

religia 104

8

14.35 – 15.20

 

 

 

 

 

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa VII a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

religia

 

j. ang. 103

informatyka 101

 

2

8.55 – 9.40

j. polski 104

biologia 301

j. polski 104

j. polski 104

wf

3

9.50 – 10.35

historia 303

j. polski 104

matematyka 304

matematyka 304

j. niem. 104

4

10.45 – 11.30

matematyka 304

zaj. rozw. 104

j. niem. 202

biologia 301

chemia 202

5

11.50 – 12.35

wf

matematyka 304

.chemia 301

muzyka 3

j. polski 104

6

12.50 – 13.35

j. ang. 104

geografia 202

fizyka 201

fizyka 201

geografia 304

7

13.45 – 14.30

g. wych. 202

j. ang. 104

wf

wf

 

8

14.35 – 15.20

plastyka 3

historia 303

religia 103

 

 

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa VII b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

matematyka 301

matematyka 301

j. polski 104

geografia 202

 

2

8.55 – 9.40

chemia 3

muzyka 3

fizyka 201

biologia 302

 

3

9.50 – 10.35

j. ang. 201

biologia 302

religia 3

j. polski 104

geografia 203

4

10.45 – 11.30

j. polski 104

chemia 302

matematyka 301

zaj. rozw. 104

plastyka 301

5

11.50 – 12.35

matematyka 301

j. polski 104

historia 303

WDŻ 302

wf

6

12.50 – 13.35

historia 303

wf

j. ang. 202

wf

j. polski 104

7

13.45 – 14.30

j. niem 104

j. ang. 204

wf

fizyka 201

religia 3

8

14.35 – 15.20

 

 

informatyka 101

g. wych. 303

j. niem. 301

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa VII c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

historia 303

chemia 302

 

 

 

2

8.55 – 9.40

biologia 302

historia 303

biologia 302

j. ang. 204

plastyka 3

3

9.50 – 10.35

wf

geografia 3

j. niem. 204

informatyka 101

matematyka 301

4

10.45 – 11.30

matematyka 301

matematyka 301

wf

chemia 303.

wf

5

11.50 – 12.35

j. polski 103

j. polski 203

fizyka 201

matematyka 301

j. polski 203

6

12.50 – 13.35

j. niem. 202

fizyka 201

j. polski 203

wf

j. polski 203

7

13.45 – 14.30

 

g. wych. 103

geografia 202

j. polski 204

j. ang. 201

8

14.35 – 15.20

 

religia 201

j. ang. 104

muzyka 3

religia 3

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa VII d

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

matematyka 201

historia 303

 

WDŻ 303

matematyka 201

2

8.55 – 9.40

j. polski 103

j. ang. 204

j. polski 103

geografia 202

j. ang. 204

3

9.50 – 10.35

wf

fizyka 201

biologia 302

fizyka 201

j. polski 103

4

10.45 – 11.30

informatyka 101

j. polski 103

wf

muzyka 3

wf

5

11.50 – 12.35

j. niem. 202

zaj. roz. 103

j. ang. 204

matematyka 201

religia 3

6

12.50 – 13.35

chemia 301

plastyka 202

matematyka 304

wf

j. niem. 301

7

13.45 – 14.30

g. wych. 204

geografia 202

chemia 301

j. polski 103

8

14.35 – 15.20

historia 303

biologia 302

 

religia

 

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa VIII a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

edb 304

fizyka 202

wf

matematyka 304

wf

2

8.55 – 9.40

j. polski 103

matematyka 304

wf

zaj. rozw. 304

wf

3

9.50 – 10.35

matematyka 304

chemia 301

j. polski 203

j. polski 203

WOS 303

4

10.45 – 11.30

chemia 204

geografia 304

fizyka 201

infor. I 101/ j. niem. II 202

matematyka 304

5

11.50 – 12.35

WOS 203

j. ang. I 301/ j. ang. II204

zaj. rozw. 103

j. niem.  103/ infor. 101

biologia 302

6

12.50 – 13.35

g. wych. 302

j. polski 203

j. niem. I 204/ j. ang. II 104

historia 303

historia 303

7

13.45 – 14.30

j. ang. I 103/ j. ang. II203

wf

j. ang. I 203/ j. niem.. II 104

wf

j. polski 203

8

14.35 – 15.20

wf

wf

WDŻ 301

wf

j. polski 203

9

15.25 – 16.10

wf

religia 103

religia 103

 

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa VIII b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

matematyka 202

j. polski 103

fizyka 201

j. ang. 203

j. ang. 204

2

8.55 – 9.40

edb 304

fizyka 104

matematyka 202

j. polski 103

WOS 104

3

9.50 – 10.35

j. polski 103

matematyka 202

religia 3

chemia 303

chemia 202

4

10.45 – 11.30

j. ang. 204

historia 303

informatyka 101

wf

j. ang. 204

5

11.50 – 12.35

historia 303

wf

wf

matematyka 202

j. polski 103

6

12.50 – 13.35

wf

biologia 302

j. polski 103

g. wych. 103

matematyka 202

7

13.45 – 14.30

WDŻ 3

j. niem. 301

zaj. rozw. 103

religia 202

geografia 304

8

14.35 – 15.20

 

WOS 104

j. niem. 203

 

 

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa VIII c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

WDŻ 3

edb 304

matematyka 202

j. ang. 204

j. polski 203

2

8.55 – 9.40

matematyka 202

chemia 302

j. polski 303

fizyka 3

j. ang. 303

3

9.50 – 10.35

WOS 104

j. polski 203

zaj. roz. 303

geografia 202

religia 3

4

10.45 – 11.30

j. polski 203

matematyka 202

WOS 104

wf

biologia 302

5

11.50 – 12.35

j. ang. 201

wf

wf

j. polski 203

matematyka 202

6

12.50 – 13.35

wf

g. wych. 204

chemia 301

matematyka 202

j. ang. 201

7

13.45 – 14.30

 

fizyka 201

informatyka 101

historia 303

j. niem. 301

8

14.35 – 15.20

 

j. niem. 301

historia 303

religia 202

 

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa VIII d

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

j. polski 103

zaj. rozw. 204

j. polski 203

biologia 302

WDŻ 202

2

8.55 – 9.40

j. ang. 204

matematyka 201

j. polski 203

chemia 303

j. polski 201

3

9.50 – 10.35

g. wych. 202

j. ang. 204

WOS 104

matematyka 301

wf

4

10.45 – 11.30

historia 303

j. polski 203

j. ang. 204

fizyka 201

historia 303

5

11.50 – 12.35

chemia 301

fizyka 201

matematyka 3

WOS 104

j. niem. 301

6

12.50 – 13.35

edb 304

j. niem. 301

informatyka 101

j. polski 204

religia 3

7

13.45 – 14.30

matematyka 201

wf

religia 3

wf

matematyka 202

8

14.35 – 15.20

 

geografia 202

wf

 

 

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00