Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Plan lekcji

PLAN LEKCJI KLAS I - III ROK SZK. 2022/2023

I a Wychowawca: p. Magdalena Kujawa sala:306

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

800 - 1235

800 - 1130

800 - 1130

855 - 1335

855 - 1335

1. J. angielski

1. Kszt. zintegr.

1. Wych. fizyczne

1.Kszt. zintegr.

1. J. angielski

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

3. Wych. fizyczne

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Religia

5. Kszt. zintegr.

 

 

5. Religia

5. Ed. informatyczna 101

 

 

 

 

 

 

I b          Wychowawca: p. Joanna Popielska sala:305

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

800 - 1235

855 - 1335

800 - 1235

800 - 1235

800 – 1035

1. Wych. fizyczne

1. Kszt. zintegr.

1. Religia

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

2. J. angielsi

2. Kszt. zintegr.

2. J. angielski

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

 

5. Kszt. zintegr.

5. Wych. fizyczne

5. Kszt. zintegr.

5. Religia

 

 

 

 

 

 

 

 

I c Wychowawca:  p. Karolina Kerschke sala:106

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

800 - 1235

800 - 1235

800 - 1235

800 – 1235

800 – 1035

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

1. Wych. fizyczne

1. Ed. muzyczna 3

1. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

3. J. angielski

3. Kszt. zintegr.

3. Religia

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. J. angielski

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

 

5. Kszt. zintegr.

5. Religia

5. Kszt. zintegr.

5. Kszt. zintegr.

 

 

 

 

 

II a           Wychowawca:  p. Judyta Jezierska sala: 205

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

855 - 1335

800 - 1130

800 – 1235

855 - 1335

800 – 1130

1. Kszt. zintegr.

1. Wych. fizyczne

1. Kszt. zintegr.

1. Informatyka

1. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2.  Religia

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

4. J. angielski

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

5. Religia

 

5. Wych. fizyczne

5. J. angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II b         Wychowawca:  p. Joanna Łojkowska sala: 206

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

800 – 1235

855 - 1335

800 – 1235

800 – 1130

800 – 1130

1.Wych. fizyczne

1. Kszt. zintegr.

1. J. angielski

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

4. Religia

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Informatyka 101

4. Wych. fizyczne

5. Kszt. zintegr.

5. J. angielski

5. Religia

 

 

 

 

 

 

II c         Wychowawca: p. Aleksandra Szajda sala:105

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

855 – 1335

950 - 1430

800 – 1235

950 - 1430

800 – 1035

1. Informatyka

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

1. Kszt. zintegr.

2. Religia

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Wych. fizyczne

2. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Wych. fizyczne

4. Religia

4. Kszt. zintegr.

 

5. Kszt. zintegr.

5. J. angielski

5. Kszt. zintegr.

5. J. angielski

 

 

 

 

 

 

 

III a         Wychowawca: p. Ilona Wilczewska sala:5

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

800 – 1235

800 – 1235

800 – 1235

800 – 1130

800 – 1130

1. Kszt. zintegr.

1. J. angielski

1. Kszt. zintegr.

1. Wych. fizyczne

1. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Religia

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

4. Religia

4. Kszt. zintegr.

4. Wych. fizyczne

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

5. J. angielski.

5. Informatyka

5. Kszt. zintegr.

 

 

 

 

 

 

 

III b         Wychowawca: p. Natalia Berdys sala:5

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

800 – 1235

1045 – 1520

800 – 1235

800 – 1130

855 – 1235

1. Informatyka

1. Kszt. zintegr.

1. Wych. fizyczne

1. Kszt. zintegr.

1. J. angielski

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Kszt. zintegr.

2. Wych. fizyczne

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

3. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Wych. fizyczne

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

4. Kszt. zintegr.

5. Religia

5. J. angielski

5. Religia

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LEKCJI KLAS IV - VIII ROK SZK. 2022/2023

KLASA IV A

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

 

W-F

 

W - F

RELIGIA 104

2

8.55 – 9.40

RELIGIA 3

W-F

W - F

W - F

TECHNIKA 302

3

9.50 – 10.35

MATEMATYKA 304

J. ANGIELSKI 201/202

W - F

PRZYRODA 302

G. WYCHOW. 204

4

10.45 – 11.30

W-F

MATEMATYKA 304

INFORMATYKA 101/

J.ANGIELSKI 201

MUZYKA 3

J.ANGIELSKI 304/201

5

11.50 – 12.35

W-F

PRZYRODA 302

J.ANGIELSKI 201/

INFORMATYKA 101

MATEMATYKA 304

W - F

6

12.50 – 13.35

J. POLSKI 204

HISTORIA 303

MATEMATYKA 304

J. POLSKI 302

 

W - F

7

13.45 – 14.30

PLASTYKA 3

J. POLSKI 203

J. POLSKI 204

W - F dz.

J. POLSKI103

8

14.35 – 15.20

 

 

 

W - F dz.

 

9

15.25 – 16.10

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

KLASA IV B

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

 

INFORMATYKA 101/

J.ANGIELSKI 202

 

 

J.ANGIELSKI II 303

2

8.55 – 9.40

 

J.ANGIELSKI 204/

INFORMATYKA 101

 

PRZYRODA 302

 

MATEAMATYKA 301

3

9.50 – 10.35

J.ANGIELSKI II 201

MATEMATYKA 301

J.ANGIELSKI I 203

MUZYKA 3

W - F

4

10.45 – 11.30

MATEMATYKA 301

PRZYRODA 302

 

MATEMATYKA 301

W - F chł.

J. POLSKI 103

5

11.50 – 12.35

J. POLSKI 103

J. POLSKI 103

J. POLSKI 103

G. WYCH. 103

RELIGIA 202

6

12.50 – 13.35

TECHNIKA 302

 

RELIGIA 301

J. POLSKI 103

HISTORIA 303

7

13.45 – 14.30

W - F

 

PLASTYKA 3

J.ANGIELSKI I 203

 

8

14.35 – 15.20

 

 

W - F

 

 

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00

 

KLASA V A

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

 

J. POLSKI 103

MATEMATYKA 304


 

PLASTYKA 3

2

8.55 – 9.40

J.ANGIELSKI I 104/ II 201

ZAJ. ROZ. POLSKI 103

J. POLSKI 103

 

W - F

3

9.50 – 10.35

J. POLSKI 103

W - F

BIOLOGIA 302

MATEMATYKA 304

RELIGIA 3

4

10.45 – 11.30

MATEMATYKA 304

HISTORIA 303

W - F

J. POLSKI 103

INFORMATYKA 101/

J.ANGIELSKI II 204

5

11.50 – 12.35

TECHNIKA 302

MATEMATYKA 304

HISTORIA 303

J. ANGIELSKI I 202/

INFORMATYKA 101

J. POLSKI 103

6

12.50 – 13.35

GEOGRAFIA 203

MUZYKA 3

J.ANGIELSKI I 201/ II 203

G. WYCH. 304

 

7

13.45 – 14.30

W - F

 

 

RELIGIA 104

 

8

14.35 – 15.20

 

 

 

 

 

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

 

 


KLASA V B

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

GEOGRAFIA 202

J. POLSKI 203

 

 

J. POLSKI 203

2

8.55 – 9.40

W - F

MATEMATYKA 304

BIOLOGIA 302

J. POLSKI 203

ZAJ ROZ. J. POLSKI 203

3

9.50 – 10.35

J. P[OLSKI 203

INFORMATYKA 101/

J.ANGIELSKI II

W - F

J.ANGIELSKI I 303/

J.ANGIELSKI II

J.ANGIELSKI I 303/

J.ANGIELSKI II 201

4

10.45 – 11.30

TECHNIKA 302

J.ANGIELSKI I 201/

INFORMATYKA 101

MATEMATYKA 304

MATEMATYKA 304

PLASTYKA 3

5

11.50 – 12.35

RELIGIA 301

W - F

G. WYCH. 302

RELIGIA 302

W - F

6

12.50 – 13.35

MATEMATYKA 304

 

J. POLSKI 103

MUZYKA 3

 

7

13.45 – 14.30

 

 

HISTORIA 303

HISTORIA 303

 

8

14.35 – 15.20

 

 

 

 

 

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

 

 

 

KLASA VI A

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

J. POLSKI 103

MATEMATYKA 301

HISTORIA 303

 

TECHNIKA 302

2

8.55 – 9.40

HISTORIA 303

J.ANGIELSKI 202

MATEMATYKA 301

 

J. POLSKI 103

3

9.50 – 10.35

MATEMATYKA 301

W - F

GEOGRAFIA 304

J. POLSKI 103

MATEMATYKA 301

4

10.45 – 11.30

INFORMATYKA 101

J. POLSKI 103

J. POLSKI 103

MATEMATYKA 301

W - F

5

11.50 – 12.35

W - F

MATEMATYKA 301

W - F

J.ANGIELSKI 201

RELIGIA 3

6

12.50 – 13.35

RELIGIA 3

PLASTYKA 202

J.ANGIELSKI 204

ZAJ. ROZ. Z MATEM. 301

 

7

13.45 – 14.30

 

 

 

MUZYKA 3

 

8

14.35 – 15.20

 

 

 

 

 

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

 

 

 

KLASA VI B

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

HISTORIA 303

MATEMATYKA 3

 

BIOLOGIA 302

 

2

8.55 – 9.40

J.ANGIELSKI 203

J. POLSKI 203

RELIGIA 203

W - F

INFORMATYKA 101

3

9.50 – 10.35

MATEMATYKA 204

MUZYKA 3

MATEMATYKA 204

MATEMATYKA 202

J. POLSKI 203

4

10.45 – 11.30

J. POLSKI 203

G. WYCH 203

GEOGRAFIA 303

J. POLSKI 203

TECHNIKA 302

5

11.50 – 12.35

W - F

J.ANGIELSKI 202

W - F

HISTORIA 303

ZAJ. ROZ. Z MATEM. 204

6

12.50 – 13.35

 

W - F

PLASTYKA 3

J.ANGIELSKI 201

RELIGIA 3

7

13.45 – 14.30

 

 

J. POLSKI 103

 

 

8

14.35 – 15.20

 

 

 

 

 

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

 

 

 

KLASA VII A

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

 

MATEMATYKA 304

J.ANGIELSKI I 201

J. POLSKI 104

W - F

2

8.55 – 9.40

CHEMIA 302

J. NIEMIECKI 303

MATEMATYKA 304

FIZYKA 204

J. NIEMIECKI 202

3

9.50 – 10.35

GEOGRAFIA 202

FIZYKA 204

CHEMIA 202

G. WYCH. 104

MATEMATYKA 304

4

10.45 – 11.30

HISTORIA 303

MUZYKA 202

J. POLSKI 104

HISTORIA 303

J. POLSKI 104

5

11.50 – 12.35

MATEMATYKA 304

J. POLSKI 104

WDŻ 3

W - F

BIOLOGIA 302

6

12.50 – 13.35

J.ANGIELSKI 103

BIOLOGIA 302

GEOGRAFIA 202

J.ANGIELSKI 203

RELIGIA 202

7

13.45 – 14.30

J. POLSKI 104

RELIGIA 104

W - F

PLASTYKA 202

INFORMATYKA 101

8

14.35 – 15.20

W - F

 

 

 

 

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

 

 

 

KLASA VII B

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

 

FIZYKA 204

BIOLOGIA 302

FIZYKA 204

W - F

2

8.55 – 9.40

J. NIEMIECKI 204

MATEMATYKA 3

J.ANGIELSKI II 201

J. NIEMIECKI 103

MATEMATYKA 204

3

9.50 – 10.35

HISTORIA 303

G. WYCH. 103

RELIGIA 104

J. POLSKI 203

BIOLOGIA 302

4

10.45 – 11.30

GEOGRAFIA 204

WDŻ 301

MATEMATYKA 204

J.ANGIELSKI 201

J. POLSKI 203

5

11.50 – 12.35

J. POLSKI 203

J.ANGIELSKI II 201

GEOGRAFIA 202

W - F

CHEMIA 301

6

12.50 – 13.35

MATEMATYKA 202

J. POLSKI 203

HISTORIA 303

CHEMIA 203

J. POLSKI 203

7

13.45 – 14.30

RELIGIA 103

PLASTYKA 202

W - F

INFORMATYKA 101

 

8

14.35 – 15.20

W - F

 

 

MUZYKA 3

 

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

 

 

 

KLASA VIII A

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

MATEMATYKA 304

J.ANGIELSKI 201

J. NIEMIECKI 204

MATEMATYKA 304

J. NIEMIECKI 202

2

8.55 – 9.40

ZAJ. ROZ. Z MAT. 304

J.ANGIELSKI 201

J. POLSKI 104

EDB 304

MATEMATYKA 304

3

9.50 – 10.35

W - F

CHEMIA 302

BIOLOGIA 301

W - F

GODZ. WYCH. 202

4

10.45 – 11.30

J. POLSKI 104

J. POLSKI 104

RELIGIA 3

J. POLSKI 104

W - F

5

11.50 – 12.35

GEOGRAFIA 204

HISTORIA 303

MATEMATYKA 304

CHEMIA 203

J.ANGIELSKI 304

6

12.50 – 13.35

J.ANGIELSKI 201

FIZYKA 204

WOS 104

HISTORIA 303

J. POLSKI 104

7

13.45 – 14.30

INFORMATYKA 101

W - F

WDŻ 104

FIZYKA 204

WOS 104

8

14.35 – 15.20

RELIGIA 3

 

 

 

 

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

 

 

 

KLASA VIII B

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

MATEMATYKA 301

J. NIEMIECKI 303

MATEMATYKA 301

J. NIEMIECKI 103

EDB 304

2

8.55 – 9.40

GEOGRAFIA 202

MATEMATYKA 301

HISTORIA 303

J. POLSKI 104

W - F

3

9.50 – 10.35

CHEMIA 302

J. POLSKI 104

J.ANGIELSKI 201

W - F

J. POLSKI 104

4

10.45 – 11.30

W - F

FIZYKA 204

CHEMIA 202

BIOLOGIA 302

MATEMATYKA 301

5

11.50 – 12.35

J. POLSKI 104

W - F

J. POLSKI 104

MATEMATYKA 301

WOS 104

6

12.50 – 13.35

WOS 104

RELIGIA 104

INFORMATYKA 101

FIZYKA 204

WDŻ 301

7

13.45 – 14.30

J.ANGIELSKI 201

J.ANGIELSKI 103

RELIGIA 301

ZAJ. ROZ. Z J. ANG. 201

HISTORIA 303

8

14.35 – 15.20

 

 

GODZ.WYCH. 303

 

 

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

 

 

 

KLASA VIII C

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

J. NIEMIECKI 204

WOS 104

GEOGRAFIA 202

WDŻ 301

MATEAMTYKA 301

2

8.55 – 9.40

ZAJ. ROZ.Z MAT. 301

BIOLOGIA 302

J. NIEMIECKI 204

MATEMATYKA 301

J.ANGIELSKI 303

3

9.50 – 10.35

WOS 104

HISTORIA 303

HISTORIA 303

MATEMATYKA 301

INFORMATYKA 101

4

10.45 – 11.30

CHEMIA 202

W - F

J. POLSKI 302

J.ANGIELSKI 202

RELIGIA 202

5

11.50 – 12.35

J.ANGIELSKI 201

CHEMIA 203

MATEMATYKA 301

FIZYKA 204

J. POLSKI 103

6

12.50 – 13.35

W - F

EDB 304

W - F

W - F

J. POLSKI 103

7

13.45 – 14.30

J. POLSKI 204

FIZYKA 204

J.ANGIELSKI 201

J. POLSKI 302

 

8

14.35 – 15.20

J. POLSKI 204

 

 

RELIGIA 104

 

9

15.25 – 16.10

wf

religia 103

religia 103

 

 

10

16.15 – 17.00

 

 

 

 

 

 

KLASA VIII D

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 8.45

WDŻ 302

BIOLOGIA 302

RELIGIA 104

J.ANGIELSKI  201/

J.NIEMIECKI 202

J.ANGIELSKI 201/

INFORMATYKA 101

2

8.55 – 9.40

J. POLSKI 103

WOS 104

CHEMIA 202

J.NIEMIECKI 202/

J.ANGIELSKI II 201

GODZ.WYCH. 201

3

9.50 – 10.35

MATEMATYKA 3

EDB 304

J. POLSKI 103

FIZYKA 204

J. POLSKI 103

4

10.45 – 11.30

J. NIEMIECKI I 103/

J.ANGIELSKI II 201

W - F

ZAJ. ROZ. Z J.ANG. 203

CHEMIA 204

HISTORIA 303

5

11.50 – 12.35

ZAJ. ROZ. Z MAT. 202

FIZYKA 204

J.ANGIELSKI I 203/

J.NIEMIECKI 204

WOS 104

INFORMATYKA 101/

J.ANGIELSKI 201

6

12.50 – 13.35

W - F

J. POLSKI 103

W - F

W - F

MATEMATYKA 204

7

13.45 – 14.30

GEOGRAFIA 304

HISTORIA 303

MATEMATYKA 202

J. POLSKI 103

 

8

14.35 – 15.20

 

RELIGIA 104

 

MATEMATYKA 202

 

9

15.25 – 16.10

 

 

 

 

 

10

16.15 – 17.00