Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Kalendarz roku szkolnego

Termin

Dzień tygodnia

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020 r.

wtorek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

22.09.2020 r.

wtorek

Zebranie Rady Rodziców z Dyrektorem szkoły.


14 - 18.09.2020 r.

poniedziałek - piątek

Zebranie z Rodzicami uczniów klas I-VIII.

 

9 - 13.11.2020 r.

 

poniedziałek - piątek

Informacyjne zebranie z Rodzicami uczniów klas I – VIII

 

24, 25, 26 11. 2020 r.

 

wtorek

środa

czwartek

Próbny Egzamin Ósmoklasisty.

15, 16, 17 12.2020 r.

Zebranie z Rodzicami uczniów klas VIII

Analiza wyników próbnego egzaminu klas VIII.

23.12.2020 r. – 01.01.2021 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna.

7 - 11. 01.2021 r.

Badanie wiadomości i umiejętności uczniów klas I - VII

11 - 15.01.2021 r.

 

Zebranie z Rodzicami uczniów klas I - VIII: podanie informacji o zagrożeniu i propozycji ocen z zachowania.

8 - 12.02.2021 r.

 

Zebranie z Rodzicami uczniów klas I- VIII. Podsumowanie I półrocza r.szk. 2020/2021. Wyniki badania wiadomości i umiejętności.

15.02.2021 r. –

26.02.2021 r.

 

Ferie zimowe.

01.04.- 06.04.2021 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna.

13 - 14.04.2021 r.

 

Zebranie z Rodzicami klas VIII dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty.

12 - 16. 04. 2021 r.

Informacyjne zebranie z Rodzicami uczniów klas I - VII

kwiecień 2021r.

Próbny Egzamin Ósmoklasisty

 

25,26,27.05.2021 r.

 

Egzamin Ósmoklasisty

10 - 14.05. 2021 r.

Badanie wiadomości i umiejętności uczniów klas I - VII

13.05.2021 r.

Zebranie z Radą Rodziców

17 - 21.05.2021 r.

 

Zebranie z Rodzicami uczniów klas I - VIII

Podanie informacji o zagrożeniu i propozycji ocen z zachowania

04.06.2021 r.

czwartek

Zebranie Dyrektora z Rodzicami przyszłorocznych klas I

08.06.2021 r.

Termin wystawiania stopni za II półrocze roku szkolnego 2020/2021.

25.06.2021 r.

piątek

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021.