Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Kalendarz roku szkolnego

Termin

Dzień tygodnia

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

01.09.2021 r.

wtorek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 

02.09. - 30.09.2021r.

Diagnoza wiedzy, umiejętności uczniów klas II – VIII

po zdalnym nauczaniu w r.szk.2020/2021.
13,15,16.09.2021r. poniedziałek - czwartek

Zebranie z Rodzicami uczniów kl. I-VIII

21.09.2021 r.

wtorek

Zebranie Rady Rodziców z Dyrektorem szkoły.


15 - 18.11.2021r.

poniedziałek - czwartek

Zebranie z Rodzicami uczniów klas I-VIII.

Podanie informacji o zagrożeniu i propozycji ocen z zachowania.

23,24,25.11.2021r.

wtorek- czwartek

Próbny Egzamin Ósmoklasisty

14.12.2021 r.

wtorek

Zebranie z Rodzicami uczniów klas VIII
Analiza wyników próbnego egzaminu klas VIII

Podanie informacji o zagrożeniu i propozycji ocen z zachowania.
21.12.2021r.

 

Termin wystawiania stopni za I półrocze r.szk. 2021/2022.

23.12.2021 r. – 01.01.2022 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna.

10 - 14. 01.2022 r.

poniedziałek - piątek

Badanie wiadomości i umiejętności uczniów klas I - VII

17.01.- 30.01.2022r.

 

Ferie zimowe

03.02.2022r.

środa

Zebranie z Radą Rodziców / spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców/.

28.02.2021 r.

1,2,3.03.2022r.

 

Zebranie z Rodzicami uczniów klas I- VIII. Podsumowanie I półrocza r.szk. 2021/2022. Analiza wyników badania wiadomości i umiejętności kl. I-VII.

22.02. - 24.02.2022r.

wtorek - czwartek

Próbny Egzamin Ósmoklasisty.

14.04.- 19.04.2022 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna.

26 - 27.04.2022 r.

 

Zebranie z Rodzicami klas VIII dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty.

26 - 27. 04. 2022 r.

Informacyjne zebranie z Rodzicami uczniów klas I - VII

09.05. – 13.05.2022 r.

poniedziałek - piątek

Badanie wiadomości i umiejętności uczniów kl. I-VII.

 

24,25,26.05.2022 r.

wtorek, środa, czwartek

Egzamin Ósmoklasisty

17.05.2022 r.

wtorek

Zebranie z Radą Rodziców

09.05. – 12.05.2022 r.

poniedziałek - czwartek

Zebranie z Rodzicami uczniów klas I-VIII.:

Podanie informacji o zagrożeniu i propozycji ocen z zachowania.

/ pisemna informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną podana w formie pisemnej z datą 07.05.2022 r./

Analiza wyników badania umiejętności i wiadomości uczniów.

07.06.2022 r.

wtorek

Zebranie Dyrektora z Rodzicami przyszłorocznych klas I

07.06.2022 r.

Termin wystawiania stopni za II półrocze roku szkolnego 2021/2022.

24.06.2022 r.

piątek

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022.