Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Kalendarz roku szkolnego

Termin

Dzień tygodnia

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023 r.

poniedziałek

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

 

19.09.2023 r.
wtorek

Zebranie z Rodzicami uczniów klas I – IV. Godz. 16.00

20.09.2023 r.
środa

Zebranie z Rodzicami uczniów klas V-VIII. Godz. 16.00

20.09.2023 r.

środa

Spotkanie przedstawicieli Klasowych Rad Rodziców z Dyrektorem Szkoły godz. 16.30

ostatni tydzień

września 2023 r.

 

Wstępna diagnoza wiedzy uczniów z klas IV – VIII z j.polskiego, matematyki, j.angielskiego.

16.11.2023 r.

wtorek

Informacyjne zebranie z Rodzicami uczniów klas IV – VIII z nauczycielami przedmiotów.

21,22,

23.11.2023 r.

wtorek- czwartek

Próbny Egzamin Ósmoklasisty.

12.12.2023r.

wtorek

Zebranie z Rodzicami uczniów klas I – IV. Podanie informacji o zagrożeniu i propozycji ocen z zachowania.

13.12.2023 r.

środa

Zebranie z Rodzicami uczniów klas V - VIII. Podanie informacji o zagrożeniu i propozycji ocen z zachowania. Klasy VIII - analiza wyników próbnego Egzaminu Ósmoklasisty.

23 – 31.12.2023 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna.

styczeń 2024 r.

 

Badanie wiadomości i umiejętności uczniów klas I – VIII. Klasy IV – VIII: szczególny nacisk na przedmioty egzaminacyjne: j.polski, matematyka, j.angielski.

15.01.2024 r.

piątek

Termin wystawiania stopni za I półrocze.

30.01.2024 r.

wtorek

Zebranie z Rodzicami uczniów klas I- IV. Podsumowanie I półrocza r.szk.2023/2024.

31.01.2024 r.

środa

Zebranie z Rodzicami uczniów klas V – VIII. Podsumowanie I półrocza r.szk.2023/2024.

12.02.- 25.02.2024 r.

 

Ferie zimowe.

5-7.03.2024 r.

wtorek - czwartek

Próbny Egzamin Ósmoklasisty

19.03.2024r.

wtorek

Zebranie z Rodzicami uczniów klas I - III

20.03.2024 r.

środa

Informacyjne zebranie z Rodzicami uczniów klas IV – VIII. Kl. VIII – analiza próbnego Egzaminu Ósmoklasisty. Godz. 16.00.

28.03. – 02.04.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

07.05.2024 r.

wtorek

Zebranie Rodziców uczniów klas I – IV. Podanie informacji o zagrożeniu i propozycji ocen końcowych z zajęć edukacyjnych i z zachowania. Godz. 16.00.

 

08.05.2024 r.

 

środa

Zebranie Rodziców uczniów klas IV – VIII. Podanie informacji o zagrożeniu i propozycji ocen końcowych z zajęć edukacyjnych i z zachowania Godz. 16.00.

08.05.2024 r.

środa

Zebranie Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły. Godz. 17.00 – świetlica szkolna.

14,15,16.05.2024 r.

wtorek

środa

czwartek

Egzamin Ósmoklasisty

czerwiec 2024 r.

 

Badanie wyników w klasach I – VII. Klasy IV – VII: szczególny nacisk na przedmioty egzaminacyjne: j.polski, matematyka, j.angielski.

06.06.2024 r.

czwartek

Zebranie Dyrektora Szkoły z Rodzicami przyszłorocznych uczniów klas I.

10.06.2024 r.

Termin wystawiania ocen za II półrocze roku

szkolnego 2023/2024.

21.06.2024 r.

piątek

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

- 13.10.2023R. (piątek) - Uroczystość Pasowania uczniów klas I - ych,

- 2,3.11.2023r. (czwartek, piątek)

- 02.05.2024r. (czwartek)

- 14,15,16.05.2024r. - Egzamin Ósmoklasisty,

- 31.05.2024r. - piątek po Bożym Ciele,