Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Kalendarz roku szkolnego

Termin

Dzień tygodnia

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

01.09.2022 r.

czwartek

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

 

20.09.2022 r.
wtorek

Zebranie z Rodzicami uczniów klas I – IV. Godz. 16.00

21.09.2022 r.
środa

Zebranie z Rodzicami uczniów klas V-VIII. Godz. 16.00

ostatni tydzień

września 2022 r.

 

Wstępna diagnoza wiedzy uczniów z klas IV – VIII z j.polskiego, matematyki, j.angielskiego.

15.11.2022 r.

wtorek

Informacyjne zebranie z Rodzicami uczniów klas IV – VIII z nauczycielami przedmiotów.

22,23,

24.11.2022 r.

wtorek- czwartek

Próbny Egzamin Ósmoklasisty.

13.12.2022 .

wtorek

Zebranie z Rodzicami uczniów klas I – IV. Podanie informacji o zagrożeniu i propozycji ocen z zachowania.

14. 12.2022 r.

środa

Zebranie z Rodzicami uczniów klas V - VIII. Podanie informacji o zagrożeniu i propozycji ocen z zachowania. Klasy VIII - analiza wyników próbnego Egzaminu Ósmoklasisty.

23 – 31.12.2022 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna.

styczeń 2023 r.

 

Badanie wiadomości i umiejętności uczniów klas I – VIII. Klasy IV – VIII: szczególny nacisk na przedmioty egzaminacyjne: j.polski, matematyka, j.angielski.

13. 01.2023 r.

piątek

Termin wystawiania stopni za I półrocze.

25.01.2023 r.

środa

Zebranie z Rodzicami uczniów klas I- IV. Podsumowanie I półrocza r.szk.2022/2023.

26.01.2023 r.

czwartek

Zebranie z Rodzicami uczniów klas V – VIII. Podsumowanie I półrocza r.szk.2022/2023.

30.01.- 12.02.2023 r.

 

Ferie zimowe.

28.02., 01.03.,

02.03.2023 r.

wtorek - czwartek

Próbny Egzamin Ósmoklasisty

20.03.2023 r.

 

Informacyjne zebranie z Rodzicami uczniów klas IV – VIII. Kl. VIII – analiza próbnego Egzaminu Ósmoklasisty. Godz. 16.00.

06.04. – 11.04.2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

16.05.2023 r.

wtorek

Zebranie Rodziców uczniów klas I – IV. Podanie informacji o zagrożeniu i propozycji ocen końcowych z zajęć edukacyjnych i z zachowania. Godz. 16.00.

 

17.05.2023 r.

środa

Zebranie Rodziców uczniów klas IV – VIII. Podanie informacji o zagrożeniu i propozycji ocen końcowych z zajęć edukacyjnych i z zachowania Godz. 16.00.

17.05.2023 r.

środa

Zebranie Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły. Godz. 17.00 – świetlica szkolna.

23,24,25.05.2023 r.

wtorek

środa

czwartek

Egzamin Ósmoklasisty

czerwiec 2023 r.

 

Badanie wyników w klasach I – VII. Klasy IV – VII: szczególny nacisk na przedmioty egzaminacyjne: j.polski, matematyka, j.angielski.

07.06.2023 r.

środa

godz.16.00

Zebranie Dyrektora Szkoły z Rodzicami przyszłorocznych uczniów klas I.

09.06.2023 r.

Termin wystawiania ocen za II półrocze roku

szkolnego 2022/2023.

23.06.2023 r.

piątek

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023.