Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Kalendarz roku szkolnego

Termin

Dzień tygodnia

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

03.09.2018 r.

poniedziałek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 

20.09.2018 r.

czwartek

Zebranie z  rodzicami uczniów  klas I-VIII

/z wychowawcami/.

/ 16.00 – klasy I - III

17.00 – klasy IV – VIII/

 

20.09.2018 r.

czwartek

Zebranie Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły.

/ 17.30 –świetlica szkolna/.

 

11.10.2018 r.

czwartek

Informacyjne zebranie rodziców uczniów klas IV – VIII          z nauczycielami przedmiotów.

 

15.11.2018 r.

czwartek

Informacyjne zebranie rodziców uczniów klas IV – VIII          z nauczycielami przedmiotów.

 

06.12.2018 r. lub 12.12.2018

czwartek

Zebranie rodziców klas I – VIII z wychowawcami : podanie informacji o zagrożeniu i propozycji ocen

z zachowania.

 

12.2018 r.

 

Próbny egzamin ósmoklasisty.

23 – 31.12.2018 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna.

04.01.2019 r.

 

Termin wystawiania stopni za I półrocze

14 – 27 .01.2019 r.

 

Ferie zimowe

31.01.2019 r.

czwartek

Zebranie z rodzicami klas I – VIII.

22.03.2019 r.

 

Zebranie z rodzicami uczniów klas I – VIII.

kwiecień 2019 r.

 

Rekolekcje Wielkopostne.

 

kwiecień

 

Zebranie z rodzicami uczniów klas ósmych.

Informacyjne zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VII z nauczycielami przedmiotów.

15 – 17.04.2019 r.

 

Egzamin ósmoklasisty.

18. – 23.04.2019 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna.

16.05.2019 r.

czwartek

Zebranie z Rodzicami uczniów klas I-VIII. Podanie informacji o zagrożeniu i propozycji ocen końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

23.05.2019 r.

wtorek

Zebranie Rady Rodziców z Dyrektorem szkoły.

 

21 - 25 maja 2019 r.

 

Badanie wiadomości i umiejętności uczniów klas  I-VIII

 

07.06.2019 r.

czwartek

Zebranie z Rodzicami  przyszłorocznych uczniów klas I –ych

07.06.2019 r.

piątek

Termin wystawiania stopni za II półrocze roku szkolnego 2018/2019.

 

21.06.2019 r.

piątek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.