Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Plan pracy SU

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

na rok szkolny 2020/2021

Realizacja uroczystości, akcji i imprez uzależniona będzie od sytuacji epidemicznej w kraju i od sposobu kształcenia

 

Lp.

Zadania

Termin realizacji

Forma realizacji

Odpowiedzialni

1.

Wybory do Zarządu SU.

 

 

09/10. 2020

1. Ogłoszenie wyborów uzupełniających.

2. Przeprowadzenie wyborów.

 

Sylwia
Wiśniewska

2.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości.

11. 2020.

Zbiórka zniczy w kolorach białym i czerwonym; odwiedzenie cmentarzy wojskowych i zapalenie zniczy.

Nikoleta
Wiśniewska

3.

Zabawa andrzejkowa.

 

11. 2020.

 

Dyskoteka szkolna dla uczniów klasa IV – VIII.

Monika
Cichosz

4.

Szkolne mikołajki.

12.2020.

Audycja przez radiowęzeł i wizyta Mikołaja w szkole.

Nikoleta
Wiśniewska

 

5.

Szkolny kiermasz świątecznych ozdób.

12. 2020.

1. Przygotowanie przez każdą klasę ozdób świątecznych (5).

2. Zorganizowanie  szkolnego świątecznego kiermaszu.

M. Cichosz

S. Wiśniewska

N. Wiśniewska

6.

Włączenie się w akcję Góra Grosza, oraz inne akcje dobroczynne.

cały rok szkolny

Zbiórka pieniędzy przez uczniów klas I – VIII.

Monika
Cichosz

7.

Zabawa karnawałowa.

01/02. 2021.

Dyskoteka szkolna dla uczniów klasa IV – VIII.

Sylwia
Wiśniewska

8.

Poczta walentynkowa.

02. 2021.

Przesyłanie życzeń przez uczniów klas IV – VIII.

Sylwia
Wiśniewska

9.

Witamy wiosnę.

03/04. 2021.

Konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV – VIII  - Jak wiosna budzi się do życia?

Nikoleta
Wiśniewska

10.

Konkurs wiosenny

03.2021

Konkurs plastyczny: Najpiękniejsza palma wielkanocna dla Wladka
z Ukrainy.

Monika
Cichosz

11.

Dzień samorządności.

06. 2021.

Apel dla uczniów klas IV – VIII, gry i zabawy klasowe.

 

S. Wiśniewska

N. Wiśniewska

M. Cichosz

12.

Opieka nad tablicami informacyjnymi SU

cały rok szkolny

Przygotowywanie gazetek tematycznych i informacji SU.

Nikoleta
Wiśniewska

13.

Szalony Piątek.

trzeci piątek każdego miesiąca

Społeczność szkolna ubiera się według harmonogramu na dany dzień np. Dzień szalonych fryzur.

Monika
Cichosz

14.

Szczęśliwy Numerek

cały rok szkolny

Codzienne losowanie numeru z dziennika ucznia, który nie będzie pytany.

Monika
Cichosz

15.

Organizowanie spotkań opiekunów SU
z przewodniczącymi klas i zarządem samorządu.

W zależności od potrzeb – w okresie roku szkolnego

 

M. Cichosz

S. Wiśniewska

N. Wiśniewska

 

Odpowiedzialne za realizację powyższego planu pracy: