Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Pedagog kontakt

 

 

GODZINY PRACY  PEDAGOGA

Rok szkolny 2019/2020

 

Dzień tygodnia

mgr Joanna Langowska

mgr Violetta Biłyk

Poniedziałek

800 – 845 945 - 1200

1045 - 1330 , 1445 - 1600

Wtorek

1130 – 1600

900 - 1300

Środa

800 – 1300

1230 – 1600

Czwartek

1130 – 1600

800 – 1230

Piątek

900 – 1200

1100 - 1500

 

 

 

Tel.  56 46 13 618 wew.  17

Stypendium szkolne

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 należy składać do dnia 16 września.

Wnioski wydaje i przyjmuje pedagog szkolny.

Obowiązkiem wnioskodawcy jest złożenie wraz z wypełnionym wnioskiem wymaganych zaświadczeń, decyzji (z MOPR o zasiłku rodzinnym, funduszu alimentacyjnym, dodatku mieszkaniowym itp.),  z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej lub pobieranym zasiłku – NETTO!, z miejsca pracy wynagrodzenie netto za sierpień.

Dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 528 złotych.

Do dochodu nie wlicza się zasiłku 500+ oraz zasiłków okresowych z MOPR.

Wnioski po terminie (po 16 września) przyjmowane są tylko w uzasadnionych przypadkach (np. utrata dochodu).

Od dnia 01 października 2018 r. uległo zmianie kryterium dochodowe i wynosi 528,00 zł/m-c/osoba.

Pedagog szkolny