Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Pedagog kontakt

 

 

GODZINY PRACY  PEDAGOGA

Rok szkolny 2018/2019

 

Dzień tygodnia

Joanna Langowska

Beata Piasecka

Poniedziałek

900 – 1140 1240 - 1400

--------

Wtorek

1100 – 1500

900 - 1215

Środa

900 – 1300

1100 – 1500

Czwartek

1130 – 1530

815 – 1100

Piątek

800 – 1200

------

 

 

 

Tel.  56 46 13 618 wew.  17

Stypendium szkolne

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy składać do dnia 17 września.

Wnioski wydaje i przyjmuje pedagog szkolny.

Obowiązkiem wnioskodawcy jest złożenie wraz z wypełnionym wnioskiem wymaganych zaświadczeń, decyzji (z MOPR o zasiłku rodzinnym, funduszu alimentacyjnym, dodatku mieszkaniowym itp.),  z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej lub pobieranym zasiłku – NETTO!, z miejsca pracy wynagrodzenie netto za sierpień.

Dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać netto 514 złotych.

Do dochodu nie wlicza się zasiłku 500+ oraz zasiłków okresowych z MOPR.

Wnioski po terminie (po 17 września) przyjmowane są tylko w uzasadnionych przypadkach (np. utrata dochodu).

Od dnia 01 października 2018 r. ulega zmianie kryterium dochodowe i wynosić będzie 528,00 zł/m-c/osoba.

Pedagog szkolny