Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Podręczniki

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W GRUDZIĄDZU

 

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Data dopuszczenia

Nr ewidencyjny

w wykazie

KLASA I

Zajęcia zintegrowane

Nowy elementarz odkrywców NEON. Podręcznik. Klasa 1. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 1, 2. Edukacja matematyczna. Część 1

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Nowa Era

2022

1140/1/2022

Nowy elementarz odkrywców Neon. Podręcznik. Klasa 1. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 3, 4. Edukacja matematyczna. Część 2

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Nowa Era

2022

1140/1/2022

Język angielski

Bugs Team 1

Carol Read, Ana Soberon

Macmillan

2017-05-19

811/1/2017

Religia

Poznaję Boży Świat. Podręcznik

Ks. K. Mielnicki

E. Kondrak

Jedność

2018-09-19

AZ-11-01/18-KI-4/20

KLASA II

Zajęcia zintegrowane

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 1-2. Edukacja matematyczna. Część 1

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Nowa Era

2018-03-02

790/3/2018

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 3-4. Edukacja matematyczna. Część 2

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Nowa Era

2018-05-17

790/4/2018

Język angielski

Bugs Team 2

Carol Read, Ana Soberon

Macmillan

2017-11-20

811/2/2018

Religia

Odkrywam Królestwo Boże. Podręcznik

K. K. Mielnicki,

E. Kondrak

Jedność

2021-06-24

AZ-12-01/18-KI-7/21

KLASA III

Zajęcia zintegrowane

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 3. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 1-2. Edukacja matematyczna. Część 1

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

Nowa Era

2019-03-13

790/5/2019

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 3. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Część 3-4. Edukacja matematyczna. Część 2

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

Nowa Era

2019-05-20

790/6/2019

Język angielski

Bugs Team 3

Carol Read, Ana Soberon

Macmillan

2017-11-20

811/3/2018

Religia

Poznaję Jezusa. Podręcznik, zeszyt ćwiczeń

red. J. Czerkawski,

E. Kondrak

Jedność

2012-01-04

AZ-13-01/18-KI-14/22

 

KLASA IV

Język polski

Nowe Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

2017-07-17

907/1/2017

Język angielski

Brainy. Klasa 4

Nick Beare

Macmillan

2017-06-07

831/1/2017

Matematyka

Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawoweji zeszyt ćwiczeń C

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

2017-04-25

780/1/2023z1

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

M. Marko -Worłowska,

F. Szlajfer,

J. Stawarz

Nowa Era

2019-10-30

863/2019/z1

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

2020-05-15

877/1/2020/z1

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

2020-04-20

847/1/2020/z1

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej

L. Łabecki, M. Łabecka

J. Pecyna

Nowa Era

2017-06-05

1195/1/2023

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

M. Gromek,

G. Kilbach

Nowa Era

2017-06-13

852/1/2017

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

2017-07-11

903/1/2017

Religia

Odkrywam życie z Jezusem . Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

ks. dr K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

Jedność

2018-09-19

 

KLASA V

Język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

2018-03-07

907/2/2018

Język angielski

Brainy 5

Nick Beare

MacMillan

2017-12-21

831/2/2018

Matematyka

Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

2018-01-12

780/2/2018

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era

2018-03-20

844/2/2019

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

2018-03-30

877/3/2019

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era

2018-03-09

906/2/2019

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

2018-04-13

847/2/2021/z1

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

2018-03-14

295/2/2018

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

2018-04-13

852/2/2018

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

2018-03-26

903/2/2018

Religia

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Podręcznik, zeszyt ćwiczeń

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność

2020-05-11

AZ-21-01/20-KI-2/20

KLASA VI

Język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz, Anna Klimowicz

Nowa Era

2019-06-03

907/3/2019

Język angielski

Brainy 6

Nick Beare

MacMillan

2017-12-21

831/3/2019

Matematyka

Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

2019-02-21

780/3/2019

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Joanna Stawarz

Nowa Era

2019-03-14

844/2/2019

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

2019-06-07

877/3/2019

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Nowa Era

2019-02-08

 

6/2/2019

 

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

2018-11-26

847/3/2022/z1

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

2019-04-02

295/3/2019

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

2019-02-18

852/3/2019

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

2018-10-19

903/3/2018

Religia

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Ks. K. Mielnicki

E. Kondrak.

Jedność

2021-05-20

AZ-22-01/20-KI-4/21

 

KLASA VII

Język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era

2020-05-28

907/4/2020

Język angielski

Repetytorium Ósmoklasisty część 1

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Macmillan

2020-05-06

1100/1/2020

Język niemiecki

Maximal 1 Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VII szkoły podstawowej

Giorgio Motta, Elżbieta Krulak-Kempisty, Claudia Brass, Dagmar Gluck

Klett

2020-04-29

1094/1/2020

Matematyka

Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

2017-05-04

780/4/2017

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Małgorzata Jefimow

Nowa Era

2020-05-19

844/3/2020/z1

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Nowa Era

2020-04-27

877/4/2020/z1

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era

2019-02-08

906/3/2019/z1

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

2017-07-03

885/1/2017

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

2017-05-12

785/1/2023z1

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Grażyna Koba

Nowa Era

2020-05-13

847/4/2020/z1

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

2020-05-19

852/4/2020/z1

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

2020-05-22

903/4/2020/z1

Religia

Błogosławieni, którzy czynią dobro. Podręcznik.

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

E. Paszewska

Jedność

2020-05-11

AZ-31-01/13-KI-3/13

KLASA VIII

Język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era

2018-06-14

907/5/2021/z1

Język angielski

Oxford Repetytorium Ósmoklasisty. Wieloletni podręcznik do języka angielskiego. Cz.2

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

 

Macmillan

 

1100/2/2021

Język niemiecki

Maximal 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8 szkoły podstawowej

Giorgio Motta, Elżbieta Krulak-Kempisty, Claudia Brass, Dagmar Gluck

Klett

2018-04-06

1094/2/2021

Matematyka

Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

2018-01-18

780/5/2018

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era

2018-03-12

844/4/2021

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era

2018-04-11

877/5/2021

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Nowa Era

2018-03-22

906/3/2023/z1

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat. Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Róźańska

Nowa Era

2018-04-24

885/2/2018

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

2018-03-21

785/2/2018

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej

Grażyna Koba

Nowa Era

2018-05-24

847/5/2018

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era

2017-06-23

874/2017

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

Jarosław Słoma

Nowa Era

2017-03-09

846/2017

Religia

 

 

 

Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość. Podręcznik

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

E. Paszewska

 

Jedność

2020-05-11

AZ-32-01/13-Kl-4/14