Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Podręczniki

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W GRUDZIĄDZU

 

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Data dopuszczenia

Nr ewidencyjny

w wykazie

KLASA I

Zajęcia zintegrowane

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 1. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 1, 2. Edukacja matematyczna. Część 1

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Nowa Era

2017-05-10

790/1/2/2017

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 1. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 3, 4. Edukacja matematyczna. Część 2

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Nowa Era

2017-06-22

790/3/4/2018

Język angielski

Bugs Team 1

Carol Read, Ana Soberon

Macmillan

2017-05-19

811/1/2017

Religia

Poznaję Boży Świat. Podręcznik

Ks. K. Mielnicki

E. Kondrak

Jedność

2018-09-19

AZ-11-01/18-KI-4/20

KLASA II

Zajęcia zintegrowane

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 1-2. Edukacja matematyczna. Część 1

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Nowa Era

2018-03-02

790/3/2018

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 3-4. Edukacja matematyczna. Część 2

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Nowa Era

2018-05-17

790/4/2018

Język angielski

Bugs Team 2

Carol Read, Ana Soberon

Macmillan

2017-11-20

811/2/2018

Religia

Odkrywam Królestwo Boże. Podręcznik

K. K. Mielnicki,

E. Kondrak

JednośćKLASA III

Zajęcia zintegrowane

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 3. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 1-2. Edukacja matematyczna. Część 1

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

Nowa Era

2019-03-13

790/5/2019

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 3. Semestr 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Część 3-4. Edukacja matematyczna. Część 2

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

Nowa Era

2019-05-20

790/6/2019

Język angielski

Gold Sparks dla klasy III

P.A.Davies, C.Graham, Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska

Oxford

2018-11-29

783/3/2018

Religia

Jezus jest z nami. Podręcznik, zeszyt ćwiczeń

red. J. Czerkawski,

E. Kondrak

Jedność

2012-01-04

AZ-13-01/12-KL-4/13

 

KLASA IV

Język polski

Nowe Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

2017-07-17

907/1/2017


Język angielski

Brainy. Klasa 4

Nick Beare

Macmillan

2017-06-07

831/1/2017

Matematyka

Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawoweji zeszyt ćwiczeń C

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

2017-04-25

780/1/2017

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

M. Marko -Worłowska,

F. Szlajfer,

J. Stawarz

Nowa Era

2019-10-30

863/2019/z1

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

2020-05-15

877/1/2020/z1

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

2020-04-20

847/1/2020/z1

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej

L. Łabecki,

M. Łabecka

Nowa Era

2017-06-05

295/1/2017

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

M. Gromek,

G. Kilbach

Nowa Era

2017-06-13

852/1/2017

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

2017-07-11

903/1/2017

Religia

Miejsca pełne BOGActw . Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

ks. dr K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

Jedność

2012-05-03

AZ-21-02/12-KI-1/12

 

KLASA V

Język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

2018-03-07

907/2/2018

Język angielski

Brainy

Philippa Bowen, Denis Delaney, David Newbold

Oxford

2017-12-21

831/2/2018

Matematyka

Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

2018-01-12

780/2/2018

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era

2018-03-20

844/1/2018

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

2018-03-30

877/2/2018

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era

2018-03-09

906/1/2018

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

2018-04-13

847/2/2021/z1

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

2018-03-14

295/2/2018

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

2018-04-13

852/2/2018

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

2018-03-26

903/2/2018

Religia

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Podręcznik, zeszyt ćwiczeń

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność

2020-05-11

AZ-21-01/20-KI-2/20

KLASA VI

Język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz, Anna Klimowicz

Nowa Era

2019-06-03

907/3/2019

Język angielski

Team Up Plus dla klasy VI

Philippa Bowen, Denis Delaney, Jenny Quintana

Oxford

2018-10-24

822/3/2018

Matematyka

Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

2019-02-21

780/3/2019

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Joanna Stawarz

Nowa Era

2019-03-14

844/2/2019

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

2019-06-07

877/3/2019

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Nowa Era

2019-02-08

 

6/2/2019

 

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

2018-11-26

847/3/2018

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

2019-04-02

295/3/2019

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

2019-02-18

852/3/2019

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

2018-10-19

903/3/2018

Religia

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Ks. K. Mielnicki

E. Kondrak.

Jedność 

KLASA VII

Język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era

2020-05-28

907/4/2020

Język angielski

Repetytorium Ósmoklasisty część 1

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Macmillan

2020-05-06

1100/1/2020

Język niemiecki

Maximal 1 Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VII szkoły podstawowej

Giorgio Motta, Elżbieta Krulak-Kempisty, Claudia Brass, Dagmar Gluck

Klett

2020-04-29

1094/1/2020

Matematyka

Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

2017-05-04

780/4/2017

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Małgorzata Jefimow

Nowa Era

2020-05-19

844/3/2020/z1

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Nowa Era

2020-04-27

877/4/2020/z1

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era

2019-02-08

906/3/2019/z1

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

2017-07-03

885/1/2017

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

2017-05-12

785/1/2017

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Grażyna Koba

Nowa Era

2020-05-13

847/4/2020/z1

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

2020-05-19

852/4/2020/z1

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

2020-05-22

903/4/2020/z1

Religia

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa. Podręcznik.

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

E. Paszewska

Jedność

2013-04-09

AZ-31-01/13-KI-3/13

KLASA VIII

Język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era

2018-06-14

907/5/2021/z1

Język angielski

Oxford Repetytorium Ósmoklasisty. Wieloletni podręcznik do języka angielskiego. Cz.2

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

 

Macmillan

 

1100/2/2021

Język niemiecki

Maximal 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8 szkoły podstawowej

Giorgio Motta, Elżbieta Krulak-Kempisty, Claudia Brass, Dagmar Gluck

Klett

2018-04-06

1094/2/2021

Matematyka

Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

2018-01-18

780/5/2018

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era

2018-03-12

844/4/2021

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era

2018-04-11

877/5/2021

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Nowa Era

2018-03-22

906/4/2021/z1

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat. Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Róźańska

Nowa Era

2018-04-24

885/2/2018

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

2018-03-21

785/2/2018

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej

Grażyna Koba

Nowa Era

2018-05-24

847/5/2018

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era

2017-06-23

874/2017

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

Jarosław Słoma

Nowa Era

2017-03-09

846/2017

Religia

 

 

 

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. Podręcznik

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

E. Paszewska

 

Jedność

2013-04-09

AZ-32-01/13-Kl-4/14