Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

W labiryncie matematycznym

Dnia 24 listopada 2023 r.r. w naszej szkole odbyły się warsztaty matematyczne dla zaproszonych szkół podstawowych naszego miasta w ramach realizacji projektu grantowego mPotęga pt. ”Matematyczny Czar Par”. Głównym celem spotkania było pokazanie uczniom, że poprzez zabawę można uczyć się i zgłębiać tajniki matematyki

Wszyscy uczestnicy spotkania zostali podzieleni na zespoły. Każdy zespół otrzymał karty pracy z z zadaniami – rebusy, krzyżówki, zagadki, labirynty matematyczne. Zadaniem uczestników było wykonanie poszczególnych zadań.

W drugiej części spotkania uczestnicy zmagali się z wesołym torem przeszkód. Zadania do pokonania były matematyczno – sprawnościowe.

Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni. Na każdego czekał drobny upominek dyplom uczestnictwa w warsztatach a zwycięzcy otrzymali nagrody ufunduwane przez Fundację mPotęga.

I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 2 z Grudziądza

II miejsce zdobyła Szkołą Podstawowa nr 16 z Grudziądza

III miejsce zdobyła Szkołą Podstawowa nr 9 z Grudziądza

Organizatorzy Aldona Czyściecka, Marlena Dąbrowska i Marcel Fischer gratulują wszystkim uczestnikom i za wspólne spędzone popołudnie.

 

 


 

31 października uczniowie z IV -VIIIwzięli udział w Szkolnym Konkursie "Mistrz Tabliczki Mnożenia". Konkurs przeprowadzony został w ramach realizacji projektu matematycznego  "Matematyka oknem na świat" finansowanego  przez Fundację mPotega 
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz doskonalenie znajomości tabliczki mnożenia. Poziom konkursu był bardzo wyrównany. Ogłoszenie wyników odbędzie się 10 listopada. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

 

 

 

 

 

W październiku w naszej szkole odbyły się warsztaty pt. „BAWIMY SIĘ MATEMATYKĄ” w ramach realizacji programu grantowego mPotęga. Podczas spotkania matematyczne działania przyjęły formę nauki przez zabawę, dzięki której możliwe było osiągnięcie zaplanowanych celów. Głównym zamiarem zajęć było podniesienie poziomu kompetencji matematyczno – logicznych, rozwój logicznego myślenia, wykształcenie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi. Uczniowie miały okazję zobaczyć jak w ciekawy sposób można bawić się matematyką, a przy tym uczyć się, zdobywać nowe umiejętności oraz rozwijać matematyczną wyobraźnię.

 

Wrażeń i emocji nie brakowało. Uczniowie stwierdzili, że matematyka może być przyjemna i dawać dużo radości.


 

 

 

23 września w naszej szkole odbyła się gra pt. „KRAINY MATEMATYCZNE”, której celem było rozwijanie wyobraźni, integracji oraz aktywnego spędzenia wolnego czasu. Każdy zespół przemieszczał się między krainami matematycznymi i wykonywał wskazanych zadania.  Spotkanie realizowane i finansowane jest w ramach programu granitowego IX edycji programu mPotęga,  projektu „ MATEMATYKA OKNEM NA ŚWIAT” .

 

 

 

 

 

Opis projektu

 


 

„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”

 

W grudniu w ramach programu grantowego „mPotęga”  zrealizowano działania  projektu pt„ W labiryncie matematyczne”  :

 • warsztaty dla uczniów i ich rodziców "Ułamki dziesiętne rządzą w kuchni", których celem było ukazanie praktycznego obliczania matematyki znanego nam z codziennych czynności. Podczas zajęć uczniowie  poznawali i zamieniali jednostki masy i objętości, a także planowali zakupy. Poznali staropolskie jednostki: tuzin, mendel, kopa, gros. Wykonywali działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych w sytuacjach praktycznych (np. proporcje składników w przepisie, podział pizzy). Również uczniowie wraz z rodzicami wymienili się przepisami przyniesionych potraw, ciast które na zakończenie spotkania zostały skonsumowane podczas luźnych rozmów. Realizacja powyższych zadań pokazała uczniom życiową użyteczności wiedzy i umiejętności matematycznych. Wpłynęła na rozwijanie aktywności oraz kreatywności wśród uczniów i rodziców, a także na kształtowanie wyobraźni przestrzennej i intuicji matematycznej.
 • Konkursy plastyczny „Rysunek w kratkę”, główne cele konkursu było popularyzacja matematyki oraz propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród uczniów. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie techniką rysowania po kratce pracy plastycznej. W konkursie wzięło udział 64 uczniów klas IV-VI. Każdy uczestnik otrzymał dyplom „Rysownika po kratce”.
 • Na podsumowanie realizacji projektu „W labiryncie matematycznym”, odbył się „Festiwal nauk matematycznych”, którego głównym celem było pokazanie uczniom, że matematyka nie jest taka straszna, nudna i nie powinna budzić wśród uczniów lęku. Poprzez gry, zabawy, doświadczenia realizowane podczas festiwalu prowadzący starali się zmniejszyć wśród uczniów strach przed matematyką. Osiągnęli swój cel, czego dowodem był  uśmiech i zadowolenie uczestników spotkania oraz pozytywne opinie wystawione w przeprowadzonej ankiecie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania oraz drobne upominki oraz zwycięzcy nagrody dofinansowane przez fundację mBanku.

 

 

 

W listopadzie w naszej szkole w ramach realizacji programu mPotęga pt. „W labiryncie matematycznym” odbyły się:

 1. Warsztaty „Gry i zabawy matematyczne”, których głównym celem było pokazanie, że podczas zwykłej zabawy możemy się uczyć: zapamiętywania, koncentrowania, dokładności, cierpliwości, pokonywanie trudności ale również pracy w zespole. Podczas spotkania uczniowie spotkali się z różnymi rodzajami gier m.in. „BUM”- utrwalenie tabliczki mnożenia, „STATKI” – nauka strategii, „KODOWANIE”- nauka spostrzegawczości, „JENGA” – nauka koncentracji oraz inne gry wyrabiające technikę liczenia oraz utrwalania wiadomości. W warsztatach wzięło udział ok 40 osób. Wszyscy uczestnicy powiedzieli (ankieta), że było super i czekają na kolejne spotkanie.
 2. Konkurs szkolny „Mistrz tabliczki mnożenia” – celem którego było wyłonienie uczniów, którzy mają opanowaną bezbłędnie tabliczkę mnożenia. W miesiącu listopadzie udział w konkursie wzięło 86 osób. Tytuł MISTRZA TABLICZKI MNOŻENIA otrzymują: Amelia Żukowska, Weronika Skorupka, Patryk Głuszak, Daniel Kornacki, Szymon Glapiak, Klaudia Żukowska, Maja Simson, Krzysztof Pietrzycki, Amelia Kaczmarska.
 3. Konkurs szkolny „Mistrz rachowania”- celem którego było wyłonienie uczniów, którym rachowanie – wykonywanie czterech podstawowych działań, nie sprawia problemu. W konkursie wzięło udział 50 osób. Tytuł MISTRZA RACHOWANIA otrzymuje Jakub Terka.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursów i warsztatu. Cieszymy się, że tak bardzo licznie bierzecie udział w naszych propozycjach zajęć matematycznych.

 

 

 

W dniu 28 października  w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów szkół podstawowych na temat "Figury matematyczne wokół nas " w ramach realizacji programu grantowego mPotęga „W labiryncie matematycznym”.

Celem warsztatów było który popularyzowanie matematyki wśród uczniów oraz pokazanie im, że matematyka to super przygoda i spotykamy ją na co dzień.

Spotkanie składało się z dwóch części:

 • w I części nastąpiło losowanie figury, wykonanie plakatu na jej temat oraz  zaprezentowaniu swojej pracy pozostałym uczestnikom .
 • W II części samodzielnie uczniowie zaproszonych szkół  rozwiązywali zadania matematyczne i krzyżówki.


Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani herbatą, ciastkami i cukierkami.


Wyniki:

 • I miejsce zajęła - Szkołą Podstawowa Nr2
 • II miejsca zajęła - Szkołą Podstawowa Nr 9
 • III miejsce zajęła -  Szkołą Podstawowa Nr16
 • IV miejsce zajęła- Szkoła Podstawowa nr 12

Gratulujemy, dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.

 

 

 

W dniach 20 i 21 października odbyły się w naszej szkole konkursy: „Mistrz tabliczki mnożenia” i „Mistrz rachowania”. Konkursy odbywały się w ramach projektu grantowego Potęga  „W labiryncie matematyczne” .

Głównym celem konkursów, było popularyzowanie wśród uczniów matematyki. Do konkursów przystąpiły 83 osoby, które zmierzyły się z tabliczką mnożenia oraz rachowaniem.

Osoby, które nie popełniły żadnego błędu w tabliczce mnożenia a tym samym uzyskały tytuł

„Mistrz tabliczki mnożenia”, to:

Kaczmarska Amelia

Wicher Miłosz

Idczak Patrycja

Natomiast tytuł „Mistrz rachowania” otrzymują:

Patrycja Idczak

Amelia Żuchowaska

Miłosz Wicher

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy w listopadzie na kolejne konkursy.

 

 

Regulamin warsztatów matematycznych.

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego - "Mistrz tabliczki mnożenia".

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego - "Mistrz sprawnego i szybkiego rachowania".


Dnia 29 września 2021 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty matematyczne w ramach realizacji projektu grantowego mPotęga pt. ”Matematyka w życiu codziennym”. Głównym celem spotkania było pokazanie uczniom praktycznego zastosowania wiedzy szkolnej – w życiu codziennym oraz pokazanie, że matematyka nas otacza. Szkoła została podzielona na krainy: „Sklep pod 9”, „Kino przyszłości”, „Magiczna podróż”, „Ja w Internecie”.

Wszyscy uczestnicy spotkania zostali podzieleni na zespoły. Każdy zespół otrzymał kartę pracy z regulaminem zabawy odpowiedniej krainy. Zadaniem uczestników było przemieszczaniu się z krainy do krainy zdobywając punkty za wykonane zadania.

Po wytłumaczeniu zasad uczniowie przystąpili do działania.

Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni (o czym świadczyły pozostawione wesołe dłonie po wykonaniu zadań w każdej krainie). Na każdego czekał drobny upominek dyplom uczestnictwa w warsztatach.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

 

Zadania z którymi zmagali się uczestnicy.

 


 


Dnia 25 września 2021 r. odbyły się podchody matematyczne pt. „W labiryncie matematycznym” w ramach projektu finansowanego przez Fundację mBank ulicami Grudziądza, w którym wzięli udział uczniowie,  nauczyciele, a także rodzice.


Impreza rozpoczęła się w sobotni poranek. Uczestnicy zostali podzieleni na kilka zespołów, otrzymali teczkę z mapką, zadaniami i ruszyli w miasto. Zadania wymagały spostrzegawczości, zobaczenia, że matematyka jest wokół nas, zwróceniu uwagi na historię Grudziądza, a nawet znajomości znaków drogowych. Koordynatorami rajdu i twórcami zadań były panie Aldona Czyściecka, Marlena Dąbrowska i pan Marcel Fischer.

Trasa rozpoczynała się od naszej szkoły przez starówkę i górę zamkową. Podczas wędrówki uczestnicy musieli zaszyfrować nazwę napotkanego zakładu znajdującego się na ul. Kościuszki zgodnie z zasadą „szyfru Polibiusza”, policzyć lampy czy ilość murków betonowych na ul. Podgórnej. Na rynku analizowali informacje na pamiątkowych tablicach np. dotyczących Mikołaja Kopernika, wykonać pamiątkowe zdjęcie wielkim ekonomistą.  Kolejne zagadki zawodnicy rozwiązywali na górze zamkowej, musieli m.in. obrysować liść i znaleźć jego oś symetrii, policzyć obwód fontanny wykorzystując długość stopy. Na ulicy Nadgórnej należało policzyć na kamienicach ile napotkano kół ,ile garaży tworzy graniastosłup oraz  ile wszystkich prostokątów  tworzą okna na wskazanej kamienicy. Podczas całej wędrówki uczniowie musieli wymienić napotkane przedmioty lub sytuacje, które przypominają poznane figury i pojęcia z geometrii oraz gdzie podczas wędrówki można spotkać cyfry lub liczby i podać ich praktyczne zastosowanie.

Na zakończenie rajdu czekał poczęstunek, aby w słodkiej atmosferze poczekać na podliczanie punktów przez jury. Najlepsze okazały się „Matematyczni podróżnicy” i „Dzikusy” zajmując I miejsce,    II miejsce zajęły drużyny:”Bananki” i „Grzyby” a III miejsce „Ekipa 6b” i „Ekipa 5a”. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe nagrody ufundowane przez Fundację mBanku.

Całe przedsięwzięcie odbyło się w ramach realizacji programu grantowego mPotega, który szkoła wygrała na rok szkolny 2021/2022

 

Zadania z którymi zmagali się uczestnicy pochodów.

 

 

 

 


Opis projektu