Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Programy

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W GRUDZIĄDZU

 

 

Lp.

 

Przedmiot

 

Klasa

Nr

dopuszczenia

Tytuł

programu

Wydawnictwo

 

Autor

Numer w szkolnym zestawie programów nauczania

 

Klasy I-III

 

1.

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

I-III

Reforma 2017

 

Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej – Elementarz odkrywców

 

Teresa Janicka- Panek,

SP9/1/2023

 

2.

 

Język angielski

I-III

Reforma 2017

Program nauczania języka angielskiego dla pierwszego etapu edukacyjnego

I. Studzińska,

A. Mędela,

M. Kondro,

E. Piotrowska,

A. Sikorska

SP9/2/2023

 

3.

 

Religia

 

I-III

 

AZ-1-01/18

„Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem”

Jedność

Ks. T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

SP9/3/2023

Klasy IV-VIII

 

4.

 

Język polski

 

IV-VIII

Reforma 2017

„Nowe słowa na start” program nauczania ogólnego z języka polskiego klas IV-VIII

M. Derlukiewicz

SP9//2023

5.

 

Matematyka

IV-VIII

Reforma 2017

Program nauczania matematyki w kl. IV-VIII

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

SP9/5/2023

6.

 

Historia

 

IV-VIII

Reforma 2017

„Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV-VIII

T. Maćkowski

SP9/6/2023

7.

 

Przyroda

 

IV

Reforma 2017

„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasie czwartej

Jolanta Golanko

SP9/7/2023

8.

Biologia

V-VIII

Reforma 2017

„Puls życia”. Program nauczania biologii w klasach V-VIII

Anna Zdziernicka

SP9/8/2023

9.

 

Język angielski

 

IV-VI

Reforma 2017

Program nauczania języka angielskiego dla drugiego etapu edukacyjnego

E. Piotrowska,

T. Sztyber

SP9/9/2023

10.

 

Język angielski

 

VII-VIII

Reforma 2017

Program nauczania z języka angielskiego dla klas VII i VIII drugiego etapu edukacyjnego

E. Piotrowska,

T. Sztyber

SP9/10/2023

11.

 

Język niemiecki

VII i VIII

Reforma 2017

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej

Marta Wawrzyniak

SP9/11/2023

12.

Geografia

V - VIII

Reforma 2017

„Planeta nowa”. Program nauczania geografii w szkole podstawowej.

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

 

SP9/12/2023

13.

Fizyka

VII i VIII

Reforma 2017

„Spotkania z fizyką”. Program nauczania fizyki w szkole podstawowej.

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

 

SP9/13/2023

14.

Chemia

VII i VIII

Reforma 2017

„Chemia Nowej Ery”

T. Kulawik

SP9/14/2023

15.

Wiedza o społeczeństwie

VIII

Reforma 2017

„Dziś i jutro”

Program nauczanie wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej

B Furman

SP9/15/2023

16.

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII

Reforma 2017

„Żyję i działam bezpiecznie”

Programu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

J. Słoma

SP9/16/2023

17.

 

Plastyka

 

IV- VII

Reforma 2017

„Do dzieła”

Program nauczania plastyki w kl.IV-VII szkoły podstawowej

Nowa Era

J. Lukas

K. Onak

M. Ipczyńska,

N. Mrozkowiak

SP9/17/2023

18.

 

Muzyka

 

IV- VII

Reforma 2017

„Lekcja muzyki”. Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

M. Gromek

G. Kilbach

SP9/18/2023

19.

 

Informatyka

 

IV-VIII

Reforma 2017

Lubię to!. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Dla klas IV-VIII

Michał Kęska

SP9/19/2023

20.

 

Technika

 

IV -VI

Reforma 2017

„Jak to działa”

Program nauczania technik w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Lech Łabecki

Marta Łabecka

SP9/20/2023

21.

 

Wychowanie fizyczne

 

IV-VIII

 

 

Reforma 2017

 

Program wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

Wyd. Fosze

 

K. Warchoł

SP9/21/2023

22.

 

Wychowanie fizyczne

 

IVa

 

 

Program własny wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego

 

 

 

załącznik: Program szkolenia sportowego z zakresu piłki siatkowej

 

 

Konrad Biernacki

 

 

 

SP9/22/2023

23.

 

Religia

 

IV-VII

 

AZ-2-02/20

 

 

„Przez prawdę, piękno o dobro zdobywamy świętość”

Jedność

Ks. T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

SP9/23/2023

24.

Wychowanie do życia w rodzinie

IV-VIII

Reforma

„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania dla klas IV

T. Król

SP9/24/2023

25.

Doradztwo zawodowe

VII-VIII

Program własny

Program własny doradztwo zawodowe

Violetta Biłyk

Program własny

SP9/25/2023

26.

 

 

IV-VIII

Program własny

 

 

„Człowiek nie urodził się sobie”- o kulturalnym zachowaniu

 

Program własny

p. Marleny Dąbrowskiej

i p. Ilony Malinowskiej

włączony do szkolnego zestawu programów nauczania dnia 23.11.2003r.

SP9/26/2023

27.

Edukacja ekologiczna

IV-VIII

Program własny

 

„Dziewiątka dba o przyrodę”

Program własny

p. Magdaleny Robert

SP9/27/2023