Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Programy

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W GRUDZIĄDZU

 

 

 

 

Lp.

 

Przedmiot

 

Klasa

Nr

dopuszczenia

Tytuł

programu

Wydawnictwo

 

Autor

Numer w szkolnym zestawie programów nauczania

 

Klasy I-III

 

1.

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

I-II

Reforma 2017

 

Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej – Elementarz odkrywców

 

Teresa Janicka- Panek,

SP9/1/2018

 

2.

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

III

 

program zgodny z nową podstawą programową

 

„Doświadczanie świata”. Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia.

 

Marzena Kędra

SP9/2/2018

 

3.

 

Język angielski

 

I-II

Reforma 2017

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.

M.Szpotowicz

M.Szulc-Kurpaska

SP9/3/2018

4.

 

Język angielski

 

III

 

program zgodny z nową podstawą programową

Program nauczania

j. angielskiego dla edukacji wczesnoszkolnej

I etap edukacyjny( kl.I-III szkoły podst)

Oxford

rok 2009

 

M.Szpotowicz

M.Szulc-Kurpaska

SP9/4/2018

5.

 

Religia

 

I-II

 

AZ-11-01/12-KL-1/12

„W rodzinie dzieci Bożych”

Jedność

Za zgodą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

( przew. bp Marek Mendyk)

 

SP9/5/2018

6.

 

Religia

 

III

 

AZ-12-01/12-KL-3/12

AZ-13-01/12-KL-4/13

„W rodzinie dzieci Bożych”

Jedność

 

Za zgodą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

( przew. bp Marek Mendyk)

SP9/6/2018

Klasy IV-VIII

 

7.

 

Język polski

 

IV,V i VII, VIII

Reforma 2017

„Nowe słowa na start” program nauczania ogólnego z języka polskiego klas IV-VIII

M. Derlukiewicz

SP9/7/2018

8.

 

Język polski

 

VI

program zgodny z  podstawą programową

„Czytać, myśleć , uczestniczyć”. Program nauczania ogólnego z języka polskiego klas IV-VI

M. Derlukiewicz,

SP9/8/2018

9.

 

Matematyka

IV,V i VII, VIII

 

Reforma 2017

Program nauczania matematyki w kl. IV-VIII

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

SP9/9/2018

10.

 

Matematyka

 

VI

program zbieżny z wymaganiami podstawy programowej z matematyki z 12.08.2012 r.

Matematyka z plusem.

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

SP9/10/2018

11.

 

Historia

 

IV,V i VII, VIII

Reforma 2017

„Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV-VIII

T. Maćkowski

SP9/11/2018

12.

 

Historia i społeczeństwo

 

VI

 

program zgodny z nową podstawą programową

 

„Wczoraj i dziś" Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach  IV-VI

 

 

T. Maćkowski

SP9/12/2018

13.

 

Przyroda

 

IV

Reforma 2017

„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasie czwartej

Jolanta Golanko

SP9/13/2018

14.

 

Przyroda

 

VI

 

program zgodny z nową podstawą programową

 

„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w szkole podstawowej

 

 

Jolanta Golanko

SP9/14/2018

15.

Biologia

V, VII i VIII

Reforma 2017

„Puls życia”. Program nauczania biologii w klasach V-VIII

Anna Zdziernicka

SP9/15/2018

16.

 

Język angielski

 

IV,V i VII, VIII

Reforma 2017

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Mellanie Ellis

Anna Rak

SP9/16/2018

17.

 

Język angielski

 

VI

 

program zgodny z nową podstawą programową

 

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4–6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny

 

 

Mellanie Ellis

Anna Rak

SP9/17/2018

18.

 

Język niemiecki

VII i VIII

Reforma 2017

Program nauczania języka niemieckiego dla kl. VII/VIII

Anna Jaroszewska

SP9/18/2018

19.

Geografia

V, VII i VIII

Reforma 2017

„Planeta nowa”. Program nauczania geografii w szkole podstawowej.

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

 

SP9/19/2018

20.

Fizyka

VII i VIII

Reforma 2017

„Spotkania z fizyką”. Program nauczania fizyki w szkole podstawowej.

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

 

SP9/20/2018

21.

Chemia

VII i VIII

Reforma 2017

„Chemia Nowej Ery”

T. Kulawik

SP9/21/2018

22.

Wiedza o społeczeństwie

VIII

Reforma 2017

„Dziś i jutro”

Program nauczanie wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej

B Furman

SP9/22/2018

23.

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII

Reforma 2017

„Żyję i działam bezpiecznie”

Programu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

J. Słoma

SP9/23/2018

24.

 

Plastyka

 

IV, V i VII

Reforma 2017

„Do dzieła”

Program nauczania plastyki w kl.IV-VII szkoły podstawowej

Nowa Era

J. Lukas

K. Onak

M. Ipczyńska,

N. Mrozkowiak

SP9/24/2018

25.

 

Plastyka

 

VI

 

DKOS-5002-66/04

 

„Do dzieła”

Program nauczania plastyki w kl.IV-VI szkoły podstawowej

Nowa Era

 

J. Lukas

K. Onak

SP9/25/2018

26.

 

Muzyka

 

IV, V i VII

Reforma 2017

„Lekcja muzyki”. Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

M. Gromek

G. Kilbach

SP9/26/2018

27.

 

Muzyka

 

VI

 

program zgodny z nową podstawą programową

 

Program nauczania ogólnego muzyki w kl IV-VI szkoły podstawowej

 

M. Gromek

G. Kilbach

SP9/27/2018

28.

 

Informatyka

 

IV, V, VII i VIII

Reforma 2017

Lubię to!. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Dla klas IV-VIII

Michał Kęska

SP9/28/2018

29.

 

Informatyka

 

VI

 

program zgodny z nową podstawą programową

 

Informatyka Europejczyka

„Helion”

 

J. Zaręba

J. Stopińska

SP9/29/2018

30.

 

Technika

 

IV i V

Reforma 2017

„Jak to działa”

Program nauczania technik w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Lech Łabecki

Marta Łabecka

SP9/30/2018

31.

 

Zajęcia techniczne

 

VI

 

program zgodny z nową podstawą programową

„Jak to działa”. Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej

 

 

Lech Łabecki

SP9/31/2018

32.

 

Wychowanie fizyczne

 

IV, V, VII i VIII

 

 

Reforma 2017

 

Program wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

Wyd. Fosze

 

K. Warchoł

SP9/32/2018

33.

 

Wychowanie fizyczne

 

Va VIa

( o profilu sportowym)

 

Program własny wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego

włączony do do szkolnego zestawu programów dnia 30.08.2012

 

 

 

załącznik: Program szkolenia sportowego z zakresu piłki siatkowej dla chłopców IV-VI

 

 

 

 

 

J. Radtke

SP9/33/2018

34.

 

Wychowanie fizyczne

 

VIIa

 

 

Program własny wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego

 

 

 

załącznik: Program szkolenia sportowego z zakresu piłki siatkowej

 

 

Konrad Biernacki

 

 

 

SP9/34/2018

35.

 

Religia

 

IV-V

 

AZ-21-02/12-KL-1/12

AZ-22-02/12-KL-1/13

 

„Odkrywamy tajemnice bożego świata”

Jedność

Za zgodą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

( przew. bp Marek Mendyk)

SP9/35/2018

36.

 

Religia

 

VI

 

AZ-23-01/10-KR-1/14

 

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”.

WAM

 

 

Za zgodą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

( przew. bp Marek Mendyk)

SP9/36/2018

37.

 

Religia

 

VII i VIII

AZ-31-01/10-KR-1/11

„Pójść za Jezusem Chrystusem”

WAM

Za zgodą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

( przew. bp Marek Mendyk)

SP9/37/2018

38.

Wychowanie do życia w rodzinie

IV

Reforma

„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania dla klas IV

 

SP9/38/2018

39.

 

 

 

 

 

SP9/39/2018

40.

Wychowanie do życia w rodzinie

V

Reforma

„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania dla klas V

 

SP9/40/2018

41.

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

VI

 

DKW-4014-2531/99

 

Program nauczania dla klas V-VI

RUBIKON

 

T. Król

SP9/41/2018

42.

Wychowanie do życia w rodzinie

VII

Reforma

„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania dla klas VII

 

SP9/42/2018

43.

Wychowanie do życia w rodzinie

VIII

Reforma

„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania dla klas VIII

 

SP9/43/2018

44.

Doradztwo zawodowe

VII

Program własny

Program własny doradztwo zawodowe

Beata Piasecka

Program własny

SP9/44/2018

45.

 

 

IV-VIII

Program własny

 

 

„Człowiek nie urodził się sobie”- o kulturalnym zachowaniu

 

Program własny

p. Marleny Dąbrowskiej

i p. Ilony Malinowskiej

włączony do szkolnego zestawu programów nauczania dnia 23.11.2003r.

SP9/45/2018

46.

Edukacja ekologiczna

IV-VIII

Program własny

 

„Dziewiątka dba o przyrodę”

Program własny

p. Magdaleny Robert

SP9/46/2018