Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Programy

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W GRUDZIĄDZU

Lp.

Przedmiot

Klasa

Nr

dopuszczenia

Tytuł

programu

Wydawnictwo

Autor

Numer w szkolnym zestawie programów nauczania

Klasy I-III

1.

Edukacja wczesnoszkolna

I-III

Reforma 2017

Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej – Elementarz odkrywców


Teresa Janicka- Panek,

SP9/1/2020

2.

Język angielski

I

Reforma 2017

Program nauczania języka angielskiego dla pierwszego etapu edukacyjnego

I. Studzińska,

A. Mędela,

M. Kondro,

E. Piotrowska,

A. Sikorska

SP9/2/2020

3.

Język angielski

II-III

Reforma 2017

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.

M.Szpotowicz

M.Szulc-Kurpaska

SP9/3/2020

4.

Religia

I-III

AZ-1-01/12

„W rodzinie dzieci Bożych”

Jedność

Ks. T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

SP9/4/2020

Klasy IV-VIII

5.

Język polski

IV-VIII

Reforma 2017

„Nowe słowa na start” program nauczania ogólnego z języka polskiego klas IV-VIII

M. Derlukiewicz

SP9/5/2020

6.

Matematyka

IV-VIII

Reforma 2017

Program nauczania matematyki w kl. IV-VIII

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

SP9/6/2020

7.

Historia

IV-VIII

Reforma 2017

„Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV-VIII

T. Maćkowski

SP9/7/2020

8.

Przyroda

IV

Reforma 2017

„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasie czwartej

Jolanta Golanko

SP9/8/2020

9.

Biologia

V-VIII

Reforma 2017

„Puls życia”. Program nauczania biologii w klasach V-VIII

Anna Zdziernicka

SP9/9/2020

10.

Język angielski

IV

Reforma 2017

Program nauczania języka angielskiego dla drugiego etapu edukacyjnego

E. Piotrowska,

T. Sztyber

SP9/10/2020

11.

Język angielski

V-VI, VIII

Reforma 2017

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

MellanieEllis

Anna Rak

SP9/11/2020

12.

Język angielski

VII

Reforma 2017

Program nauczania z języka angielskiego dla klas VII i VIII drugiego etapu edukacyjnego

E. Piotrowska,

T. Sztyber

SP9/12/2020

13.

Język niemiecki

VII i VIII

Reforma 2017

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej

Marta Wawrzyniak

SP9/13/2020

14.

Geografia

V - VIII

Reforma 2017

„Planeta nowa”. Program nauczania geografii w szkole podstawowej.

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

SP9/14/2020

15.

Fizyka

VII i VIII

Reforma 2017

„Spotkania z fizyką”. Program nauczania fizyki w szkole podstawowej.

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

SP9/15/2020

16.

Chemia

VII i VIII

Reforma 2017

„Chemia Nowej Ery”

T. Kulawik

SP9/16/2020

17.

Wiedza o społeczeństwie

VIII

Reforma 2017

„Dziś i jutro”

Program nauczanie wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej

B Furman

SP9/17/2020

18.

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII

Reforma 2017

„Żyję i działam bezpiecznie”

Programu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

J. Słoma

SP9/18/2020

19.

Plastyka

IV- VII

Reforma 2017

„Do dzieła”

Program nauczania plastyki w kl.IV-VII szkoły podstawowej

Nowa Era

J. Lukas

K. Onak

M. Ipczyńska,

N. Mrozkowiak

SP9/19/2020

20.

Muzyka

IV- VII

Reforma 2017

„Lekcja muzyki”. Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

M. Gromek

G. Kilbach

SP9/20/2020

21.

Informatyka

IV-VIII

Reforma 2017

Lubię to!. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Dla klas IV-VIII

Michał Kęska

SP9/21/2020

22.

Technika

IV -VI

Reforma 2017

„Jak to działa”

Program nauczania technik w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Lech Łabecki

Marta Łabecka

SP9/22/2020

23.

Wychowanie fizyczne

IV-VIII

Reforma 2017

Program wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

Wyd. Fosze

K. Warchoł

SP9/23/2020

24.

Wychowanie fizyczne

VIaVIIa

( o profilu sportowym)

Program własny wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego

włączony do do szkolnego zestawu programów dnia 30.08.2012

załącznik: Program szkolenia sportowego z zakresu piłki siatkowej dla chłopców IV-VI

J. Radtke

SP9/24/2020

25.

Wychowanie fizyczne

VIIIa

Program własny wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego

załącznik: Program szkolenia sportowego z zakresu piłki siatkowej

Konrad Biernacki

SP9/25/2020

26.

Religia

IV-VI

AZ-2-02/12

„Odkrywamy tajemnice bożego świata”

Jedność

Ks. T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

SP9/26/2020

27.

Religia

VII-VIII

AZ-3-01/13

„Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin”

Jedność

Ks. T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

SP9/27/2020

28.

Wychowanie do życia w rodzinie

IV-VIII

Reforma

„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania dla klas IV

T. Król

SP9/28/2020

29.

Doradztwo zawodowe

VII-VIII

Program własny

Program własny doradztwo zawodowe

Beata Piasecka

Program własny

SP9/29/2020

30.

IV-VIII

Program własny

„Człowiek nie urodził się sobie”- o kulturalnym zachowaniu

Program własny

p. Marleny Dąbrowskiej

i p. Ilony Malinowskiej

włączony do szkolnego zestawu programów nauczania dnia 23.11.2003r.

SP9/30/2020

31.

Edukacja ekologiczna

IV-VIII

Program własny

„Dziewiątka dba o przyrodę”

Program własny

p. Magdaleny Robert

SP9/31/2020

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W GRUDZIĄDZU

Lp.

Przedmiot

Klasa

Nr

dopuszczenia

Tytuł

programu

Wydawnictwo

Autor

Numer w szkolnym zestawie programów nauczania

Klasy I-III

1.

Edukacja wczesnoszkolna

I-III

Reforma 2017

Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej – Elementarz odkrywców

Teresa Janicka- Panek,

SP9/1/2019

2.

Język angielski

I-III

Reforma 2017

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.

M.Szpotowicz

M.Szulc-Kurpaska

SP9/2/2019

3.

Religia

I-III

AZ-1-01?12

„W rodzinie dzieci Bożych”

Jedność

Ks. T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

SP9/3/2019

Klasy IV-VIII

4.

Język polski

IV-VIII

Reforma 2017

„Nowe słowa na start” program nauczania ogólnego z języka polskiego klas IV-VIII

M. Derlukiewicz

SP9/4/2019

5.

Matematyka

IV-VIII

Reforma 2017

Program nauczania matematyki w kl. IV-VIII

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

SP9/5/2019

6.

Historia

IV-VIII

Reforma 2017

„Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV-VIII

T. Maćkowski

SP9/6/2019

7.

Przyroda

IV

Reforma 2017

„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasie czwartej

Jolanta Golanko

SP9/7/2019

8.

Biologia

V-VIII

Reforma 2017

„Puls życia”. Program nauczania biologii w klasach V-VIII

Anna Zdziernicka

SP9/8/2019

9.

Język angielski

IV- VIII

Reforma 2017

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Mellanie Ellis

Anna Rak

SP9/9/2019

10.

Język niemiecki

VII i VIII

Reforma 2017

Program nauczania języka niemieckiego dla kl. VII/VIII

Anna Jaroszewska

SP9/10/2019

11.

Geografia

V - VIII

Reforma 2017

„Planeta nowa”. Program nauczania geografii w szkole podstawowej.

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

SP9/11/2019

12.

Fizyka

VII i VIII

Reforma 2017

„Spotkania z fizyką”. Program nauczania fizyki w szkole podstawowej.

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

SP9/12/2019

13.

Chemia

VII i VIII

Reforma 2017

„Chemia Nowej Ery”

T. Kulawik

SP9/13/2019

14.

Wiedza o społeczeństwie

VIII

Reforma 2017

„Dziś i jutro”

Program nauczanie wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej

B Furman

SP9/14/2019

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII

Reforma 2017

„Żyję i działam bezpiecznie”

Programu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

J. Słoma

SP9/15/2019

16.

Plastyka

IV- VII

Reforma 2017

„Do dzieła”

Program nauczania plastyki w kl.IV-VII szkoły podstawowej

Nowa Era

J. Lukas

K. Onak

M. Ipczyńska,

N. Mrozkowiak

SP9/16/2019

17.

Muzyka

IV- VII

Reforma 2017

„Lekcja muzyki”. Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

M. Gromek

G. Kilbach

SP9/17/2019

18.

Informatyka

IV-VIII

Reforma 2017

Lubię to!. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Dla klas IV-VIII

Michał Kęska

SP9/18/2019

19.

Technika

IV -VI

Reforma 2017

„Jak to działa”

Program nauczania technik w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Lech Łabecki

Marta Łabecka

SP9/19/2019

20.

Wychowanie fizyczne

IV-VIII

Reforma 2017

Program wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

Wyd. Fosze

K. Warchoł

SP9/20/2019

21.

Wychowanie fizyczne

VIa VIIa

( o profilu sportowym)

Program własny wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego

włączony do do szkolnego zestawu programów dnia 30.08.2012

załącznik: Program szkolenia sportowego z zakresu piłki siatkowej dla chłopców IV-VI

J. Radtke

SP9/21/2019

22.

Wychowanie fizyczne

VIIIa

Program własny wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego

załącznik: Program szkolenia sportowego z zakresu piłki siatkowej

Konrad Biernacki

SP9/22/2019

23.

Religia

IV-VI

AZ-2-02/12

„Odkrywamy tajemnice bożego świata”

Jedność

Ks. T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

SP9/23/2019

24.

Religia

VII

AZ-3-01/13

„Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin”

Jedność

Ks. T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

SP9/24/2019

25.

Religia

VIII

AZ-3-01/10

„Pójść za Jezusem Chrystusem”

WAM

Marek Mendyk

SP9/25/2019

26.

Wychowanie do życia w rodzinie

IV-VIII

Reforma

„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania dla klas IV

T. Król

SP9/26/2019

27.

Doradztwo zawodowe

VII-VIII

Program własny

Program własny doradztwo zawodowe

Beata Piasecka

Program własny

SP9/27/2019

28.

IV-VIII

Program własny

„Człowiek nie urodził się sobie”- o kulturalnym zachowaniu

Program własny

p. Marleny Dąbrowskiej

i p. Ilony Malinowskiej

włączony do szkolnego zestawu programów nauczania dnia 23.11.2003r.

SP9/28/2019

29.

Edukacja ekologiczna

IV-VIII

Program własny

„Dziewiątka dba o przyrodę”

Program własny

p. Magdaleny Robert

SP9/29/2019