Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Zasady postępowania w wypadku zniszczenia lub zagubienia książki

z biblioteki szkolnej

PODRĘCZNIKI

- rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany pokryć wartość zniszczonego lub zagubionego podręcznika w cenie jego zakupu, podanej przez bibliotekarza

- rodzic dokonuje wpłaty w sekretariacie szkoły niezwłocznie po otrzymaniu informacji od bibliotekarza/wychowawcy

- sekretarz szkoły przekazuje wpłaconą kwotę na konto organu prowadzącego

- jeżeli bibliotekarz dysponuje zapasowym podręcznikiem może go wypożyczyć uczniowi na warunkach określonych w Regulaminie wypożyczeń podręczników szkolnych

 

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

 

- komplet materiałów ćwiczeniowych jest  wydawany dla danego ucznia bezzwrotnie jeden raz w ciągu roku szkolnego

 

- w przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany uzupełnić braki we własnym zakresie

 

 

LEKTURY

 

- lektury są zakupione w ilości wystarczającej dla jednej klasy

 

- w wypadku zniszczenia lub zagubienia lektury,  należy odkupić taką samą lekturę

 

POZOSTAŁE KSIĄŻKI

 

- w wypadku zniszczenia lub zagubienia książki z biblioteki,  należy odkupić taką samą książkę

- jeżeli jest to niemożliwe, należy w zamian dostarczyć niezniszczoną książkę dla dzieci o podobnej wartości

 

Książkę uważa się za zniszczoną, jeżeli:

- jest podarta, poszarpana, pogryziona

- niekompletna

- zalana, zamoczona

- porysowana w znacznym stopniu

- pognieciona

Ocenę zniszczenia książki podejmuje bibliotekarz, w sytuacjach wątpliwych, komisja powołana przez dyrektora szkoły.