Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Informacja ZFŚS

Szanowni Państwo

 

Nowy regulamin  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2023r.

 

Emeryci i renciści składają:

 

- oświadczenie o wysokości emerytury/renty do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – (załącznik do pobrania)

 

- kopię aktualnej decyzji emerytury/renty – (kopię możemy zrobić podczas składania dokumentów)

 

- Deklaracje PIT uprawnionego  oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie (do wglądu),

- zaświadczenia o dochodach osób pozostających we wspólnym gospodarstwie, (do wglądu)

 

- wniosek o przyznanie dofinansowania z ZFŚS (załącznik do pobrania) – składamy dwa razy w roku.

UWAGA WAŻNE!!! - Proszę uzupełnić wszystkie niezbędne rubryki / miejsca, które są puste. Pozycje, które NIE DOTYCZĄ należy wykreskować.

 

Wzór poprawnie wypełnionego oświadczenia (załącznik do pobrania)

 

Dokumenty będą również dostępne do pobrania w świetlicy szkolnej.

Prosimy pobierać dokumenty oraz składać wnioski:

 

23 maja 11:30 – 14:00 – pokój nauczycielski p. Mioduszewska i p. Wiśniewska

24 maja 8:00 – 12:00 – świetlica p. Smolińska oraz 12:00 – 14:00 - pokój nauczycielski p. Mioduszewska i p. Wiśniewska

25 maja 8:00 – 12:00 - pokój nauczycielski p. Mioduszewska i p. Wiśniewska

30 maja 13:00 – 15:00 - pokój nauczycielski p. Mioduszewska i p. Wiśniewska

29,30,31 maja 8:00 – 10:00 - świetlica p. Smolińska

 

 

Wzór oświadczenia

Załącznik 2

Załącznik 3

Dziękujemy serdecznie.