Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Główne

Wesołych wakacji

 

 

 

Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy nadszedł wyczekiwany

przez wszystkich uczniów czas wakacji.

Dziękując za wysiłek i współpracę życzymy wszystkim

Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły,

by nadchodzące wakacje były radosne, bezpieczne i pełne niezapomnianych chwil.

Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody.

Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci,

z zapasem sił i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.

Do zobaczenia!

Pożegnanie klas VIII - ych

24 czerwca z samego rana podczas uroczystej akademii odbyło się pożegnanie uczniów klas VIII. Nie obyło się oczywiście bez łez i wzruszeń.

Nasi Absolwenci otrzymali świadectwa, na które pracowali przez cały rok. Były podziękowania dla Rodziców i Nauczycieli. Ogromne gratulacje należą się wyróżnionym uczniom.

Wszystkim Absolwentom życzymy powodzenia na nowej ścieżce edukacji!!! Trzymamy za Was kciuki!


Pożegnanie klas III - ich

Dnia 23 czerwca w naszej szkole odbyła się  Akademia kończąca rok szkolny 2021/2022 w klasach I - III. Uczniowie klas II - ich wraz pożegnali Trzecioklasistów, którzy żegnali się z grupą Pacholąt i od września rozpoczną nowy etap edukacji szkolnej.

Wysłuchaliśmy przemówienia Pani Dyrektor, która podziękowała zaproszonym Rodzicom za pracę na rzecz klasy i szkoły. Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez klasę II a i II b zatytułowana "Jedziemy na wakacje". Na zakończenie wysłuchaliśmy wakacyjnych przestróg na bezpieczne spędzenie wolnego od nauki czasu.


Urodziny Miasta

Dnia 10 czerwca rozpoczęły się obchody 731 ROCZNICY URODZIN MIASTA GRUDZIĄDZA. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolorowej i wesołej paradzie, która przeszła ulicami naszego miasta.Program wsparcia grudziądzkich szkół - ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Grudziądzu ogłasza nabór uczestników na rok szkolny 2022/2023 do projektu pn.: „ Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych".

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych i uniwersalnych  oraz potencjału rozwojowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach poprzez doposażenie bazy dydaktycznej i szkolenia nauczycieli.

W ramach projektu zaplanowano m.in. zajęcia związane z kształtowaniem i rozwijaniem u uczniów kompetencji matematyczno - przyrodniczych, kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, a także doradztwo zawodowe dla uczniów.

Nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych .


Warunkiem zgłoszenia chęci  udziału w Projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych:

  • formularza rekrutacyjnego,
  • zgoda Rodzica/ Opiekuna prawnego ( w przypadku uczniów)

oraz dostarczenia kopii dokumentów:

  • orzeczenia o niepełnosprawności lub oświadczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub inny dokument wskazujący na potrzebę objęcia ucznia programem indywidualizacji w przypadku uczniów objętych programem indywidualizacji pracy z uczniem

Niezłożenie przez Kandydata/ tkę  w.w. dokumentów skutkuje utratą przez niego/nią prawa udziału w Projekcie.

 

Prawidłowo wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie  szkoły  do dnia 20.06.2022 r.

 

Komisja Rekrutacyjna w oparciu o złożone dokumenty rekrutacyjne, wyłoni ostateczną listę Uczestników/czek.

W załączeniu do ogłoszenia znajdują się :

  • Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „ Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”,
  • Instrukcja do dokumentów rekrutacyjnych w Projekcie
  • Oświadczenie uczestnika Projektu
  • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
  • Formularz zgłoszeniowy uczestników Projektu

 

Dyrektor szkoły

Joanna Szumlińska

 

 

 

Załączniki:

Informacja o rekrutacji

Instrukcja do dokumentów rekrutacyjnych w projekcie

Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy uczestników projektu - nauczyciele

Formularz zgłoszeniowy uczestników projektu - uczniowie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - nauczyciele

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczniowie

Oświadczenie uczestnika projektu

Rezygnacja uczestnictwa w projekcie