Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

Główne

Witaj szkoło

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 4 WRZEŚNIA O GODZ. 9.00

DO ZOBACZENIA!

Stypendium szkolne

Informacje o stypendium szkolnym

Wnioski do pobrania będą wyłożone w szkolnej recepcji i wydawane przez pracowników szkoły od dnia 31 sierpnia 2023 r.

Ostateczny termin składania wniosków – 15 września 2023 r.
Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie: 600 złotych netto (dochód za sierpień 2023 r.). Nie wliczamy zasiłku 500+, zasiłków celowych/okresowych   z MOPR.
Odbiór wniosków przez pedagoga będzie możliwy po wcześniejszym ustaleniu spotkania: poprzez e-dziennik, telefonicznie (564612345, 607332418)  ww. numer to bezpośredni kontakt do osoby obsługującej stypendia szkolne.
Wnioski proszę przynosić wyłącznie kompletne, tzn. uzupełnione wszystkie informacje: dane w tabeli o członkach rodziny, miejscu nauki pozostałych dzieci – nazwa szkoły, wysokość dochodu całkowita oraz na osobę, numer konta bankowego – wnioskodawcy lub członka gospodarstwa domowego) wraz załącznikami (należy załączyć kserokopie zaświadczeń). Ze względu na ograniczone możliwości m. in. czasowe, proszę nie zostawiać złożenia wniosku na ostatnie dni, czyli 14 i 15 września. Do wniosku można załączyć faktury, jeżeli wnioskodawca już dokonał zakupów.

Wypłata świadczenia wyłącznie na konto bankowe!
Po terminie przyjmowane będą wnioski tylko tych osób, które nie mogły złożyć wniosku np. ze względu na pobyt w szpitalu. Lub gdy dochód za sierpień 2023 roku przekraczał kryterium dochodowe (600 złotych/osobę),   a w późniejszym terminie nastąpiła utrata lub zmniejszenie dochodu.
Wypłata stypendium jest dwa razy w roku szkolnym (listopad/grudzień i maj/czerwiec). Wypłata następuje po uprzednim dostarczeniu faktur, rachunków imiennych!
1. Dopuszcza się możliwość dokonywania zakupów na cele edukacyjne w szczególności na podręczniki i przybory szkolne od dnia następującego po dniu zakończenia zajęć szkolnych poprzedniego roku szkolnego.
2. W związku z powyższym należy przyjąć, że w pierwszej kolejności należy dokonać rozliczenia zakupu artykułów, podręczników i przyborów szkolnych.
3. Inne zakupy rozliczane w ramach przyznanego stypendium powinny stanowić „uzupełnienie” do ww. zakupów.
4. Zakupy muszą dotyczyć danego roku szkolnego i być potwierdzone fakturą VAT lub rachunkiem (wystawionym na rodzica/opiekuna stypendysty, a nie na inną osobę, która nie należy do rodziny i nie jest wyszczególniona we wniosku).
5. Przykładowy katalog zakupów w ramach stypendium:
a) przybory szkolne: długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, itp.,
b) podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne,
c) encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia (forma papierowa i elektroniczna),
d) tornistry, stroje sportowe i obuwie sportowe (dostosowane do potrzeb ucznia co wynika z procesu edukacyjnego , sprzęt sportowy i muzyczny (związane z procesem edukacyjnym, realizowanym na zajęciach szkolnych, na kołach zainteresowań, klubach tematycznych – zaświadczenie o udziale w dodatkowych zajęciach!),
e) komputery, laptopy, programy naukowe do tych komputerów, drukarki, tonery do drukarek. W przypadku osób, które wcześniej rozliczały zakup komputera/laptopa, nowy sprzęt komputerowy może być zakupiony za stypendium szkolne po przedstawieniu dokumentu o „złomowaniu” starego (np.: dokument zdania do PSZOK, zdania do sklepu przy zakupie nowego sprzętu),
f) tablet TYLKO dla ucznia szkoły ponadpodstawowej z dodatkową klawiaturą (wtedy tablet służy jako „monitor”, a uczeń nie pisze „dotykowo” na ekranie tabletu),
g) koszt naprawy sprzętu komputerowego dokonany przez firmę,
h) abonament internetowy - jeżeli wymaga tego proces edukacyjny i/lub nauczanie zdalne. Abonament będzie rozliczany za okres zajęć dydaktycznych w szkole (wrzesień – czerwiec, lub w przypadku, gdy świadczenie przyznane jest na krótszy okres – za ten okres),
i) opłaty: czesnego, za zajęcia edukacyjne pozalekcyjne np.: języków obcych, sportowe, za wycieczki turystyczno – krajoznawcze, bilety wstępu do kina i teatru, wyjazdu do „zielonej szkoły”,
j) mundurki szkolne, stroje galowe służące do zdawania egzaminów końcowych.

6. Ze względu na interpretację pojęcia „cele edukacyjne” od września 2020 r. nie należy rozliczać w ramach stypendium lub zasiłku szkolnego:
a) okulary korekcyjne, szkła kontaktowe, inny sprzęt rehabilitacyjny, leki,
b) odzież i obuwie służące do codziennego noszenia,
c) rower dla ucznia służący do celów transportowych,
d) podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta,
e) opłacenie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenie ucznia, wyżywienie w szkole, kupno biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych,
f) telefon komórkowy,
g) smartfon,

h) tablet
i) większej ilości sprzętu komputerowego niż liczba dzieci realizujących obowiązek szkolny/nauki w gospodarstwie domowym.
Jak wynika z powyższego wykazu, nie można rozliczać już biurka, krzesła do biurka, lampki.
Wszelkie pytania proszę kierować poprzez e-dziennik i telefon.

Pedagog szkolny

Wakacje

Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy nadszedł wyczekiwany

przez wszystkich uczniów czas wakacji.

Dziękując za wysiłek i współpracę życzymy wszystkim

Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły,

by nadchodzące wakacje były radosne, bezpieczne i pełne niezapomnianych chwil.

Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody.

Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci,

z zapasem sił i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.

Absolwentom szkoły życzymy powodzenia i samych sukcesów w nowych,

wybranych przez Was szkołach.

Trzymamy za Was kciuki! Do zobaczenia!

Pożegnanie Absolwentów

Dnia 23 czerwca podczas uroczystej akademii pożegnaliśmy naszych Absolwentów.

Nadchodzą "Dni, których jeszcze nie znamy....."

Życzymy Wam samych sukcesów i wspaniałych chwil.

 


Apel klas I - III

Dnia 21.06. klasy I – III podczas uroczystego apelu podsumowały pracę w roku szkolnym 2022/2023. Uczniowie klas II - ich wierszem i życzeniami pożegnały koleżanki i kolegów z klas III - ich, którzy odchodzą z grupy Pacholąt i od września rozpoczną naukę w klasie IV- tej. Pani Dyrektor Joanna Szumlińska wraz z wychowawcami klas III - ich  podziękowała Rodzicom za ich zaangażowanie we współpracę ze szkołą. Następnie dzieci z klas: IIa, IIb i IIc wierszem, piosenkami, a także pokazem wakacyjnej mody wraz z przestrogami dotyczącymi bezpieczeństwa wprowadziły wszystkich w wakacyjny nastrój.