Kalendarz Imprez

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu

na rok szkolny 2021/2022 ( Kalendarz imprez )

 

Lp.

Tematyka

Termin realizacji

Forma realizacji - uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju

Odpowiedzialni

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

Pasowanie uczniów klas I i włączenie do społeczności szkolnej.

01.09.2021.

Spotkania uczniów z nauczycielami w klasach.

Wychowawcy klas I - VIII

Wychowawcy klas I

 

Bieg im. B. Malinowskiego.*

09. 2021.

Udział uczniów w biegu.

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

Akcja „ Sprzątanie świata ”.*

09. 2021.

Prace porządkowe na terenie lasku miejskiego i dzieła rogowego Cytadeli.

Z. Tutlewski, M. Szczechowski, J. Kujawski

 

Europejski Dzień Języków.

09. 2021.

Gazetka.

O. Witkowska, M. Wiśniewska

 

Dzień Edukacji – wierszem i piosenką dziękujemy nauczycielom za ich trud.

10.2021.

Akademia/audycja przez radiowęzeł

Wychowawcy klas III

K. Kerschke, M. Liedtke, J. Popielska

 

Wybór Jan Paweł II na papieża – czcimy pamięć o wielki Polaku.

10. 2021

Gazetka i audycja przez radiowęzeł

A.Kozicka

 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

10.2021.

Wystawa/gazetka

A..Krupnik,

Pasowanie uczniów klas I i włączenie do społeczności szkolnej - Pacholęta

10/11.2021

Akademia

Wychowawcy klas I : J. Jezierska, J. Łojkowska,
A. Szajda

 

Jesteśmy Sztubakami-  przyjęcie uczniów klas IV do grona Sztubaków.

10/11. 2021.

Współzawodnictwo klasowe – zadania do wykonania dla uczniów.

Wychowawcy klas V – M. Dąbrowska, D. Dąbrowska

 

Dzień Wszystkich Świętych.

10/11. 2021.

Pogadanka przez radiowęzeł.

D. Dąbrowska, E. Grotkowska

Opieka nad Górnym Cmentarzem Garnizonowym. *

10/11.2021

Sprzątanie i ustawianie zniczy

A. Kozicka, N. Wiśniewska, Samorząd Szkolny

Dzień postaci z bajek

11.2021

Audycja przez radiowęzeł, konkurs na bajkowe przebranie, odwiedziny w klasach 0 przedszkola

A. Kozicka, S. Wiśniewska, N. Wiśniewska, M. Cichosz

 

Narodowe Święto Niepodległości.

11.2021

Akademia/audycja przez radiowęzeł

A.Roszkowska

 

Międzynarodowy Dzień Życzliwości.

11.2021.

Konkurs, zabawy dla uczniów

J. Ulatowska

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia.

11. 2021.

Gazetka, wystawa

A..Krupnik, D. Smolińska

Konkurs multimedialno – literacko – historyczny „Bazylika w Grudziądzu – okruchy historii” *

11/12.2021

Konkurs

A. Czyściecka, J. Ulatowska, M. Fischer

 

Szkolne Mikołajki.

12. 2021.

Audycja, wizyta Mikołaja

w szkole

R. Klafta, K. Burchardt, Samorząd Uczniowski

 

Konkurs na najpiękniejsze świąteczne ozdoby.

Kiermasz świąteczny.

12. 2021.

Konkurs, sprzedaż świątecznych ozdób

M. Cichosz, S. Wiśniewska, N. Wiśniewska

 

Poznajemy tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia - Jasełka oraz przedstawienie bożonarodzeniowe.

12.2021.

Jasełka

Koło teatralne „Teatralki”

 

Powrót  Grudziądza do Macierzy.

01.2022.

Pogadanka przez radiowęzeł

W. Dmuchowska, Z. Tutlewski

 

Podsumowujemy nasze osiągniecia w I semestrze. Bawimy się bezpiecznie na śniegu i lodzie.

Ostatni tydzień I semestru

Audycja przez radiowęzeł

K. Kerschke

 

Czas na podsumowanie osiągnięć w nauce i zachowaniu w I semestrze – klasy IV – VIII.
Bezpieczeństwo zabaw na śniegu i lodzie.

Ostatni tydzień

I semestru

Apel/ informacje na stronie internetowej szkoły

J. Kozikowska, A. Grudzień

 

Walentynki.

 

 

02.2022.

Pogadanka przez radiowęzeł, szkolna poczta walentynkowa

M. Robert, K. Biernacki

 

Ekologicznie i zdrowo witamy wiosnę! - Dzień Promocji Zdrowia.

03. 2022.

Pogadanka  - promocja zdrowego stylu życia, zabawy sportowe dla uczniów

J. Kozikowska, A. Grudzień,

K. Biernacki, R. Klafta

 

Wierszem witamy wiosnę – „Wierszykarnia”. Wprowadzamy uczniów w wiosenny nastrój.

03/04.2022.

Audycja wprowadzająca wiosenny nastrój

Przedstawienie wiosenne

J. Jezierska, J. Łojkowska, I. Wilczewska

 

Poznajemy wielkanocne tradycje.

03/04. 2022.

Audycja przez radiowęzeł

M. Szczechowski, A. Zimon, E. Tomczuk

Zwiedzanie Bazyliki św. Mikołaja w Grudziądzu. *

04. 2022

Wycieczka krajoznawcza

M. Cichosz, B. Czołpińska

 

Święto Konstytucji 3 Maja.

04./05. 2022.

Akademia/audycja przez radiowęzeł

N. Wiśniewska, M. Dąbrowska, D. Górska

 

Święto Służby Zdrowia – dbamy o swoje zdrowie i dziękujemy pracownikom służby zdrowia za ich trud.

04.2022.

Audycja przez radiowęzeł

.N.  Bedrys, Koło PCK

 

Jesteśmy  Europejczykami-rocznica przystąpienia Polski do UE (01.05.2004r.)

05.2022.

Apel/audycja przez radiowęzeł

K. Mioduszewska,  O. Witkowska, M. Wiśniewska

 

Święto Patrona Szkoły (08.05.).

05.2022.

Apel/audycja przez radiowęzeł

  1. A. Roszkowska, E. Tomczuk. K. Kosik

 

Dzień Sportu i Dzień Dziecka.

06. 2022.

Gry i zabawy sportowe

dla uczniów klas IV - VIII

J. Kozikowska, A. Grudzień, K. Biernacki, R. Klafta

 

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.

06. 2022.

Spotkania czytelnicze

A..Krupnik,

 

Podsumowujemy całoroczną naukę i pracę. Pacholęta żegnają klasy III. Chcemy radośnie i bezpiecznie spędzić nadchodzące wakacje.

06.2022.

Akademia

Klasy II pod kierunkiem nauczycieli – N. Bedrys,
I. Wilczewska

 

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2021/2022. 
Bezpiecznie i przyjemnie spędzamy wakacje.

Dzień samorządności.

 

 

 

 

06.2022.

Apel dla uczniów

klas IV – VIII/ gry i zabawy klasowe

D. Dąbrowska, Samorząd Uczniowski

 

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas IV – VII.

 

06. 2022.

Akademia dla klas IV – VII/spotkania z wychowawcami w klasach

  1. B. Czołpińska, E. Grotkowska,

Wychowawcy klas IV - VI

 

 

Pożegnanie uczniów klas VIII.

06. 2022.

Akademia dla klas VIII

Wychowawcy klas VII i VIII

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.

09. 2022.

Akademia

M. Dąbrowska

Inne zadania:

Lp.

Rodzaj zadania

Odpowiedzialni

1.

Nagłośnienie podczas szkolnych imprez.

A. Grudzień, K. Biernacki, R. Klafta

2.

Oprawa muzyczna uroczystości.

K. Kosik

3.

Przygotowanie dekoracji.

D. Smolińska, D. Dąbrowska, D. Górska, A. Zimon

4.

Konsultacje historyczne.

A. Roszkowska

* - Realizacja działania uzależniona od organizatora zewnętrznego w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

*Imprezy szkolne wpisane są w działania podejmowane przez miasto w ramach „Programu opieki nad zabytkami dla miasta Grudziądza”.
Te działania muszą zostać zrealizowane.

 

Opracowanie:  I. Wilczewska, M. Cichosz

,